Museum
van de
mijnwerkerswoning

Eekhoorn R transarant
RESERVERINGEN
Enkel op afspraak 

email: 
info@erfgoedeisden.be

Telefoon: 089 760 007

Adres museum
Marie José-straat 3, Maasmechelen
Eekhoorn L transarant

Een beetje geschiedenis over dit museum

In 1995, werd in samenwerking met het Gemeentebestuur van Maasmechelen en de Koning Boudewijnstichting, gestart met de renovatie en inrichting van het Museum van de Mijnwerkerswoning aan de Marie Joséstraat, waar ook het Archief- en Documentatiecentrum was ondergebracht.  

Met steun de plaatselijke inwoners is het huis volledig heringericht. De typische meubels, eigentijds behang, specifieke verf- en schildertechnieken, een krakende radio, een originele stroomverdeler… niets is aan de aandacht ontsnapt. Het geeft de bezoeker een gevoel van herkenning en maakt toch de afstand in tijd en cultuur duidelijk.

Het Museum van de Mijnwerkerswoning ligt in het hart van de oude tuinwijk rond de gewezen steenkoolmijn Limburg Maas. De tweewoonst werd gebouwd in 1925 en is een mooi voorbeeld van de Engelse ‘garden city-architectuur’.
De tuinwijken rond de Limburgse mijnen, en zeker deze van Eisden, hadden een duidelijk doel: een landelijke sfeer scheppen, een gezonde omgeving bieden, waardoor de arbeiders niet in de verleiding van het syndicalisme zouden komen. De mijnbazen wilden kost wat kost Waalse toestanden met strijdvaardige kompels in sombere arbeiderswijken vermijden.
Heel het patrimonium moest rust en kalmte uitstralen: veel plantsoenen, hagen, lanen, een heus park, moestuinen… De huizen, meestal tweewoonsten, vormden het sluitstuk van dit concept.

Het Museum van de Mijnwerkerswoning wil illustreren hoe arbeiders in de dertiger jaren woonden.

Eekhoorn R transarant

Met de school naar het Museum

Een bijzonder aanbod voor scholen:
leerlingen laten leren door via belevingsvormen kennis op te nemen…

In een levensecht decor,
met veel sfeer, vertellen en demonstreren oud-mijnwerkers hun leven in de “goede” oude tijd…

Basisonderwijs

Thema 1: Wat is een steenkoolmijn?
Aan de hand van een diaprojectie, gecommentarieerd door oud-mijnwerkers, volgen de leerlingen een mijnwerker vanaf het ogenblik dat hij het mijngebouw betreedt tot aan het einde van zijn dagtaak. Na deze beelden zitten de oud-mijnwerkers klaar om de eerste vragen te beantwoorden. Er wordt gewerkt in groepjes van 4 tot 5 leerlingen. Uiteraard maken zij ook kennis met de typische mijnwerkerswerktuigen. Er is een werkmap voorzien voor een verdere klassikale verwerking.
Thema 2: De geschiedenis van de verlichting
In de verduisterde woonkeuken, bij de gloed van de Leuvense stoof, luisteren naar boeiende Maaslandse sagen.. Nadien volgen ze, aan de hand van originele voorwerpen, de geschiedenis van de verlichting : van fakkel tot electronisch oog. Tot slot: lezen en schrijven bij kaarslicht of bij het schijnsel van een petroleumlamp… Er is een werkmap ter beschikking: achtergrondinformatie, toepassingen taal, rekenen, wereldoriëntatie, geschiedenis en natuurkunde.
Thema 3: Vroeger was het anders !
Een antwoord zoeken op de vraag: Was het vroeger beter…? Hoe deden oma en opa dit…? Wonen zonder TV, radio of koelkast… Hoe speelden de kinderen? Wat aten ze? Hoe sliepen ze…? Een geleide tocht door de mijnwerkerswoning waarbij oud-bewoners vertellen over hun manier van leven en wonen. Samen met de leerlingen gaan zij op zoek naar antwoorden op de vraag: was het in de goede oude tijd beter? Samen ontdekken zij dat hun grootouders vindingrijk waren, dat veel moderne voorwerpen eigenlijk al heel oud kunnen zijn. Deze tocht doorheen de woning wordt ieder jaar op een aangepaste manier ook voor leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs, voor visueel gehandicapten en voor kleuters ingericht.

Pakket op maat

Dergelijke belevenissen kunnen ook in een ruimer pakket aangevraagd worden. Na een rondrit door de Tuinwijk, per fiets of autocar, kan de afsluiting plaatsvinden in de mijnwerkerswoning met een belevenisproject.

Deelname in de kosten

1 Euro per leerling
Reservatie en info:<br
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden: tel. 089 760 007

Hoger onderwijs

Secundair en hoger onderwijs
– recente geschiedenis
– een tachtig jaar oude migrantengemeenschap
– industrieel erfgoed
– de Garden City-architectuur
– confrontatie van religies
Verschillende mogelijkheden
De Stichting Erfgoed Eisden beschikt over ervaren gidsen inzake het industrieel erfgoed. Er zijn tal van mogelijkheden: -De aparte vormen van bewoning in een mijnwerkerscité tegen de juiste sociale achtergronden plaatsen. -Een tocht doorheen het verleden van de kolenindustrie kan gekoppeld worden aan de wandeling doorheen dit enig voorbeeld van de 19e eeuwse Britse Garden City-architectuur. – De Mechelse heide, de oude mijnterrils, de Maas en de Maaswinkel zijn geliefde onderwerpen voor natuurwandelingen. Naargelang de verplaatsingsmogelijkheden en de beschikbare tijd kunnen deze onderwerpen uitgediept worden. Er kunnen gesprekken met oud-mijnwerkers of bewoners van de cité georganiseerd worden.

Deelname in de kosten

volgens afspraak bij reservatie
Reservatie en info:
V.V.V. Maasmechelen: tel. en fax: 089 – 76 98 88
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.: tel.: 089 – 76 45 75

Eekhoorn L transarant

Ligging van het Museum

Eekhoorn R transarant

Foto galerij van het museum

Buiten rondom het museum