Mijnverleden

De nalatenschap, documenten en verhalen met betrekking tot het mijnverleden van Eisden en omgeving.

Tentoonstelling

de mijn van Eisden in beelden

100 jaar geleden – op 7 september 1922 – ging de mijn van Eisden officieel in
productie. Daarom zetten Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden (SEE)
de mijn dit najaar in de spots met eerder al de muurschildering aan het
kerkplein. Zaterdag bent u welkom op de opening van een fototentoonstel­
ling in het cultuurcentrum.
Archivaris Jan Kohlbacher, tentoonstellingsmaker Mare Milissen en hun team
putten uit het omvangrijke beeldarchief van de SEE om de bezoekers een
beklijvend beeld te geven van de mijn in de 64 jaar dat ze operationeel was:
zowel van de bovengrond, van het kanaal tot en met de terrils, als van het
echte mijnwerk in de ondergrond op dieptes tot 780 meter. Ook de vijftien
jaar van opbouw tussen 1907 en 1922, en de herbestemming van de mijnsite
na de sluiting in 1987 komen aan bod

TENTOONSTELLINGSPERIODE
Maandag 17 oktober 2022 – Zaterdag 3 december 2022

OPENINGSUREN
maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 20 uur
zaterdag van 8 tot 12 uur
gesloten op zondag en op 1, 2, 11, en 15 november

ORGANISATIE
Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden
i.s.m. Cultuurcentrum, de Dienst Erfgoed & Cultuur en
de Gemeente Maasmechelen.

Op 7 september 1922 zijn voor het eerst steenkolen uit de kolenmijn van Eisden vertrokken naar een klant...

Daarom staat deze open monumentendag ook in het teken van dit evenement nu exact 100 jaar geleden. Vergeet zeker niet onze nieuwe trekpleister aan het kerkplein te bezichtigen. De indrukwekkende muurschildering ter ere van de mijnwerkers op de muur van basisschool De Griffel tegenover de mijnkathedraal.

100 jaar later illustreert het Museum van de Mijnwerkerswoning (en het onlangs geopende kindermuseum) hoe het mijnwerkersgezin toen leefde : wat aten ze, hoe sliepen ze, hoe leerden en speelden de kinderen?? Was het in de goede oude tijd beter??

Onze gepassioneerde gidsen , bevoorrechte getuigen van een flinke brok steenkoolgeschiedenis, nemen jullie graag mee op hun tocht door het rijke verleden van het museum van de mijnwerkerswoning.

Ook de mijnkathedraal met zijn imposante 54 m hoge toren en waarvan de glasramen zijn geïnspireerd op die van de kathedraal van Chartres, wordt op Open Monumentendag opengesteld voor het publiek.

Museum van de mijnwerkerswoning :
(gratis) te bezichtigen op zondag 11 september 2022 van 14u tot 18u.
Sint-Barbarakerk :
(gratis) rondleidingen op zondag 11 september 2022 om 13u – 15u – 17u; vertrek aan het monument van de putmannen.

128 m2 grote muurschildering als eerbetoon voor de mijnwerkers en herdenking van de start van de kolen exploitatie in september 1922.

Woensdag 07-09-2022 is het 100 jaar geleden dat de 1ste kolen voor verkoop in de mijn Limburg Maas te Eisden zijn bovengehaald. Deze historische gebeurtenis voor Eisden wordt in samenwerking tussen Stichting Erfgoed Eisden en Tuinwijk2020 herdacht en  letterlijk in de verf gezet met een 128 m² grote muurschildering op de gevel van basisschool De Griffel, tegenover de mijnkathedraal in de Eisdense Cité.

Deze muurschildering is een eerbetoon aan de mijnwerkers en als herinnering aan 100 jaar mijnverleden en werd gecreëerd door 3 Catalaanse graffitikunstenaars samen met de Maasmechelse graffiti-artiest Marco – Scarco –  Scarpato.

Daarmee heeft Eisden Cité er een echte toeristische trekpleister bij. Als u voor het kunstwerk staat zal u sterk onder de indruk zijn wanneer de zes paar ogen van deze meters grote echte mijnwerkers u aankijken. Alle dagen te bezichtigen vanaf 07-09-2022. Dit moet u gezien hebben.

Vooral het lappendeken van vele kleuren wijst op vele staatjes en gedeeltelijk onafhankelijke landen in dit voormalig deel van Europa. Deze verscheidenheid zal later het leven in de Eisdense cité of Tuinwijk in belangrijke mate beïnvloeden. Nieuwsgierig hoezo? Lees dan hieronder de uitleg van Jan Kohlbacher wiens ouders overigens uit deze streek emigreerden naar Eisden.

Dit kleurrijke kaartje omvatte ooit het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Het bevatte een tiental landen en staatjes met 11 verschillende talen en drie godsdiensten die elk hun eigen feestdagen hadden. Maar er zit ook een echt Eisdens Citéverhaal in vervat. Want als de Eisdense mijnmaatschappij Limburg-Maas, die eerst in Wallonië mensen met ervaring inzake mijnarbeid aanwierven, vanaf 1922 weer aan nieuwe werkkrachten toe is, sturen ze hun ronselaars naar de mijngebieden die zich in Centraal en Oost-Europa uitstrekten.
Dit grote Oostenrijks-Hongaarse rijk had immers ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog zijn einde gevonden. Tijdens het Verdrag van Saint Germain (1919) verdeelden de geallieerden dit imperium om zo zijn macht te breken en nieuwe landen met gebied winsten aan zich te binden. Hongarije moest liefst 2/3 van zijn grondgebied aan Roemenië afstaan. Oostenrijk verloor Zuid Tirol enz. Voor al de nieuwe landen betekende dit ook een economische ramp. Het waren dus gunstige gebieden om arbeiders te ronselen te meer omdat velen ervaring hadden met mijnwerk. Het waren geen werklozen, maar de wervers beloofden hen betere lonen en huisvesting.
Zo komen ze vanaf 1922 hier in Eisden aan. In transporten van 100 arbeiders, al dan niet met hun gezin. Voormalige bewoners van een land waar Duits de taal van de ambtenarij was. Waar ze in Duitstalige legereenheden hun dienstplicht leverden. Zij hadden , actief of passief, een zekere Duitstaligheid mee. Daarbij is op deze kaart te zien dat tot in de Karpaten Duitstalige minderheden verspreid waren.
Zij komen dan hier in een midden terecht waar de werkgever Franstalig is. Waar het vakjargon het Frans of Waals was. En de hele streek Vlaams of Maaslands sprak. Met hun eigen “Duits” gaan Polen, Slovenen, Hongaren, Tsjechen en Slovaken met elkaar communiceren. Waarbij ze dikwijls de ontbrekende woordenschat met woorden in hun eigen taal aanvullen. Dit mengelmoesje van Duits, eigen taal, woorden die men van anderstaligen overnam leidde tot het ontstaan en groei van het Cité Duits. De Eisdense koolmijn telde, tussen 1920 en 1940, het hoogste percentage buitenlandse mijnwerkers. De jeugd nam dit taaltje van hun ouders over wat leidde tot het ontstaan van een echte groepstaal. Zo bijzonder dat in 2014 de universiteiten van Freiburg en Maastricht zich voor dit taalfenomeen gingen interesseren en alles uiteindelijk leidde tot het doctoraat van de Duitse taalkundige Nantke Pecht en haar promotor prof. Leonie Cornips van de universiteit van Maastricht en van het Meertens Taleninstituut in Amsterdam.

Dit gedenkteken is op 23 april 2012 ingehuldigd. Het staat op het kerkplein recht tegenover de Sint Barbara Kerk. Het ontwerp is van kunstenaar Pollie Gregor. Het is een betonnen constructie die verwijst naar de liftkoker van de mijn maar ook naar de toren van de Sint Barbara kerk. Het kreeg de naam De Putmannen omdat het hulde moet brengen aan alle mijnwerkers die omkwamen als gevolg van het mijnwerk. Het gedenkteken is een realisatie van het gemeentebestuur op een initiatief van de Stichting Erfgoed Eisden in samenwerking met Tuinwijk100 (nu Tuinwijk2020).

Aan de buitenzijden van deze “betonnen liftkoker” zijn twee bas reliëfs van Oscar Bronckaers aangebracht. Deze werden in opdracht van de mijndirectie in de jaren 50 door de kunstenaar Bronckaers gemaakt. Maar de mijndirectie was niet tevreden met de kromgebogen mijnwerker. Ze hadden liever jonge levenslustige  mijnwerkers gezien die aan de andere zijde is aangebracht. Dankzij de familie Bronckaers  mocht het oorspronkelijke ontwerp ook gebruikt worden voor dit gedenkteken.

Aan de binnenzijden van het gedenkteken zijn de 251 namen van  de mijnwerkers vernoemd die  tussen 1921 tot 1987  in de mijn van Eisden  het leven lieten. Het werkelijk dodental zal ongetwijfeld wel hoger zijn omdat er geen overlijdens als gevolg van de stoflong zijn bijgehouden.

Originele opname 2012 remake audio 02/2022

In 1964 verzonken de Europese afzetmarkten in een diepe crisis. Privéaandeelhouders  trokken zich langzaam terug uit deze bedreigde sector. De staat nam een tijdlang  de last voor verdere uitbating van de mijnen op zich. Maar de zware subsidies dwongen de Belgische staat te saneren. In  dec 1965 kondigden ze de sluiting van 5 Waalse mijnen aan. Maar ook de sanering van de Limburgse mijnen werd aangekondigd. De eerste Limburgse mijn van Zwartberg moest vanaf 1 december 1966 dicht. Dit lokte dramatische protesten uit, waarbij 2 mijnwerkers het leven lieten

Maar Zwartberg ging toch dicht en de mijn van Eisden was de volgende. Dit leiden op 21 oct 1970 tot een protestbetoging met 20.000 man in Maasmechelen.

Betoging tegen de sluiting van de mijn van Eisden 21 oct 1970

Door de onzekerheid voor de energiebevoorrading als gevolg van de Olie crisis (herinner u de autoloze zondagen)  heeft het nog tot 8 dec 1987 geduurd toen de uitbating van de mijn in Eisden definitief stopte.

56 jaar geleden is het Russisch kamp ontruimd en volledig afgebroken. Een hele generatie geïmmigreerde Maasmechelaars hebben daar geleefd en zijn daar opgegroeid. De herinneringen onder de gewezen kampbewoners is nog zeer levendig en wordt gekoesterd. Maar over het ontstaan en het gebruik van dit kamp bestaat er ook een zeer donkere periode. Die mogen we niet vergeten. Het behoort tot de mensonwaardige gevolgen van de 2de wereldoorlog. Alleen was die gruwel niet een ver van mijn bed show maar speelde die zich af vlak bij onze voordeur. Dat behoort ook tot de geschiedenis van de Kolenmijn Limburg Maas en dus ook tot wat nu Maasmechelen is.

Over die hele geschiedenis van het Russisch kamp is er onlangs een tentoonstelling ingericht in het Cultureel Centrum van Maasmechelen. Deze tentoonstelling toont het wel en wee van het Russisch kamp en is daarom ook uniek. Vele nieuwsgierigen hebben deze bezocht.

LETOP DEZE VIRTUELE TOUR IS UITGESCHAKELD VOOR SMARTFOONS.
 Het scherm van een smartfoon is te klein om een deze virtuele rondleiding weer te geven.

Indien u dit gemist hebt of deze nog eens wilt bekijken dan kan dit met een virtueel bezoek hier in dit artikel. Dit is een primeur, want voor de eerste keer, is er een volledige tentoonstelling van de stichting Erfgoed Eisden opgenomen in 3D. Bij elke sectie van de tentoonstelling is een 360 graden foto gemaakt met een speciale camera. Elke foto is een panorama zowel horizontaal als verticaal.  Het is dus alsof je er middenin staat en in alle richtingen om je heen kunt kijken (door met een vinger in een aanraakscherm (tablet) of de muis (PC) te slepen). In iedere sectie kun je op markeringen klikken om extra details of informatie over dat object in de tentoonstelling te krijgen. Er is zelfs een authentiek filmpje te bekijken bij de sectie van de Duitse krijgsgevangen, dat niet op de tentoonstelling te zien was. Daarin zie je hoe de Duitsers, in kolonne, begeleid werden naar de mijn onder bewaking van Belgische dienstplichtige soldaten. 

Tips voor de navigatie en bediening in een virtuele bezoek.

  1.  Er zijn 7 secties in deze tentoonstelling. Om van de ene naar de andere sectie te gaan zijn er 2 soorten navigatie pijlen:
   a. Groenen pijlen aan weerszijde in iedere sectie met de tekst “verder gaan” of “terug gaan”.
   b. In de linkse benedenhoek van het venster zie je een dubbele pijl: “<–   –>” hiermee kun je ook naargelang de pijl die je h vooruit of achteruit gaan.
  2. In de tegenovergestelde hoek “rechtsboven” zie je een klein “hamburger menu” dit zijn 3 horizontale streepjes boven elkaar. De smartfoon gebruikers zullen dat wel kennen. Als je hierop klikt verschijnt er een menu van alle scènes in de virtuele tour. Hiermee kan je rechtstreeks naar een scène springen.
  3.  De laatste bediening is ook een bekende, een diagonale dubbele pijl. Hiermee kun je  overschakelen naar volledig scherm en terug.
  4. Tot slot in het midden onderaan staat de naam van de actuele sectie. Diezelfde naam vind je ook terug in het hamburger menu van punt 2.
  5. Je kunt in iedere sectie in alle richtingen om je heen kijken door met je vinger of muis over het scherm te slepen. Doe dat rustig en voorzichtig want anders ben je snel de richting kwijt van waar je vertrokken bent.

Foto’s bekijken

Omdat er in deze tentoonstelling vele en grote fotocollecties zijn, zit er een “tweetrapsraket” in de bediening om de foto’s in detail te bekijken. Eerst verschijnt er een vensterkader over de verduisterde achtergrond met een ‘X‘-sluitsymbool rechts boven. In dit kader kan men alle foto’s redelijk goed bekijken door op- en neer te schuiven. Als men meer details wenst te zien, klik of (tik bij tablet), in dit raam. Er opent zich een nieuw tabblad in de verkenner. 

Het laden kan even duren want de foto’s zijn zeer groot zodat je ook de tekst onderaan de foto’s kunt lezen. 

Op die pagina staat de volledige fotocollectie. Door hier nog eens te klikken/tikken (=de tweede trap) krijg je de maximale vergroting te zien. Op een tablet kan men door met 2 vingers tegelijk te spreiden of te knijpen de foto’s vergroten of verkleinen en tegelijk ook verschuiven. Om terug te keren zijn ook 2 acties nodig. Eerst sluit je het nieuwe tabblad. Met de muis bovenaan. Bij een tablet gewoon het terugkeer ‘<‘-symbool onder in de rand van de tablet drukken. Daarna nog eens het ‘X‘-sluitsymbool rechts boven in het kader aantikken om terug te keren naar de virtuele tour.

Alleen  de fotocollecties tegen de wand (met tekst toelichting) hebben deze “tweetrapsraket” in de bediening nodig omdat ze een hoge resolutie hebben om de ondertiteling te kunnen lezen.

Vanwege de grootte van de bestanden kan het laden even duren!

De virtuele tentoonstelling Russisch kamp.

Bron Tijdschrift Eisden 2020 nr.2

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

07.12.2020 vanaf 10:00 h

expo – beeldende kunsten

HET RUSSISCH KAMP

Stichting Erfgoed Eisden

Op het industrieterrein van Lanklaar lagen ooit de krijgsgevangenenkampen van de Eisdense koolmijn. Een plaats die in de volksmond beter gekend bleef als het “Russisch Kamp”.

Na de Russische krijgsgevangenen van 1942 tot 1944 en de Duitse krijgsgevangenen van 1945 tot 1947, werden de barakken door de koolmijn omgevormd tot noodwoningen voor de migranten die vanaf 1946 naar België gehaald werden om de belangrijke steenkoolproductie op peil te houden. Voormalige Duitse krijgsgevangenen, Poolse, Oekraïense, Hongaarse, Estse, Litouwse, Letse en Russische vluchtelingen die men in de Duitse kampen geronseld had, zouden vanaf 1946 met de pas aangeworven Italiaanse arbeiders de 263 noodwoningen bevolken.

In de twintig jaar dat het Russisch Kamp op deze wijze als een dorp leefde en beleefd werd, verbleven er duizenden mensen. Met een schooltje, een kapel, een kantine en de winkel van de familie Kessen blijft het Russisch kamp een begrip voor de voormalige bewoners en hun kinderen. Er werden huwelijken gesloten en kinderen geboren, er werd gefeest en getreurd. Al deze emoties houden tot op vandaag de belevenissen en de verhalen levendig.

artikel-de-standaard.pdf

Expoperiode: ma 26 oktober 2020 t.e.m. eind juni 2022
Openingsdagen en -uren: ma t/m vr: van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Op zaterdag is de expo geopend van 9 tot 12 uur. Opgelet in Juli en aug zaterdag GESLOTEN.
Gesloten op zondag, van 4 t/m 7 april en op 01, 13, 22 en 24 mei 2021.

Toegang: gratis

Regels m.b.t. Covid-19
– In het cultuurcentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.
– Aanmelding aan de ticketoffice verplicht.
– 9 personen gelijktijdig toegelaten om de nodige afstand te garanderen.

Virtueel bezoek ook mogelijk Klik hier

Organisatie: Stichting Erfgoed Eisden i.s.m. de dienst erfgoed – curator: Mark Milissen

Erfgoed
Eisden
Gazette

Alle artikels die op deze website zijn verschenen maar ook die op de vorige website vanaf 2008. Denk hierbij aan historische berichten, actuele gebeurtenissen, schenkingen, aankondigingen maar ook wetenswaardigheden.

Sommige berichten tref je ook aan in de hoofdstukken mijn- of dorpsverleden als ze ook hier relevant voor zijn. Als je op zoek bent naar een bepaald artikel dan kan je hiervoor de zoekfunctie gebruiken

Instructie voor het zoekvenster

Typ de zoektekst in het zoekvenster hieronder. Na een korte wachttijd  zal er een uitklapvenster verschijnen met de zoekresultaten. Let op de zoekfunctie is zeer krachtig. Het doorzoek de hele website. Probeer uw zoektekst zo concreet mogelijk te formuleren.


Als je een zoekresultaat aanklikt verschijnt het volledige artikel. Als je het artikel sluit door de terugkeerpijl linksboven op de pagina te klikken kun je een ander zoekresultaat kiezen. Het uitklapvenster met de zoekresultaten zal weer verschijnen als je even in het zoekvenster klikt of op het vergrootglaasje rechts.  

De zoektekst kan verwijderd worden door de tekst te wissen of een nieuwe tekst in te voeren.

Zoekvenster

Zoeken in alle artikels op deze website

100 jaar Charbonnage

Tentoonstelling de mijn van Eisden in beelden 100 jaar geleden - op 7 september 1922 - ging de mijn van ...
Verder Lezen

Expo: Alaaf – carnaval

Met 11 nov om 11uur, de start van carnaval, in het zicht, start in het CC Maasmechelen de expo: Alaaf ...
Verder Lezen

Open monumentendag 2022

Op 7 september 1922 zijn voor het eerst steenkolen uit de kolenmijn van Eisden vertrokken naar een klant... Daarom staat ...
Verder Lezen

Nieuwe toeristische trekpleister in Eisden cité.

128 m2 grote muurschildering als eerbetoon voor de mijnwerkers en herdenking van de start van de kolen exploitatie in september ...
Verder Lezen

Voor onze dialect vrienden

Het is ons gelukt: het folkfestival van Ham wil de deuren openzetten voor optredens in de Limburgse dialecten en zo ...
Verder Lezen
/ Evenementen

Wat is een kelderhut?

Vele Maasmechelaars zullen deze foto herkennen. Het is Mie Merken bij haar kelderhut. Ze was de enigste bewoonster van Eisden ...
Verder Lezen

Eisdendorp hertekend

Tentoonstelling van de Stichting Erfgoed Eisden: >>>>>>>>>>>>>>>>>BLIJFT LANGER OPEN<<<<<<<<<<<<<<<<<Sint-Willibrorduskerk Eisdendorp van Zondag 3 juli tot 7 aug 2022. Openingstijden: Op ...
Verder Lezen

KIND ZIJN IN OORLOGSTIJD

De Stichting Erfgoed Eisden kreeg een uitnodiging van de Basisschool De Triangel om de leerlingen van het 5de leerjaar het ...
Verder Lezen

Basisschool Proosterbos. Leer je gemeente kennen

Zoals tijdens elke schooljaar begeleidden de gidsen van de Stichting Erfgoed Eisden de leerlingen van Maasmechelse scholen op hun zoektochten ...
Verder Lezen
/ gidsen, Wetenswaardig

Animatie over hoe de steenkolen in Limburg de industriële revolutie ontketende.

Hoe is het allemaal begonnen met die steenkolen in Limburg? Dit tekenfilmpje van het Provinciaal Centrum voor Cultureel erfgoed Limburg ...
Verder Lezen
/ Mijnverleden

Deze historische kaart van 1911 heeft een belangrijke invloed gehad op Eisden cité.

Vooral het lappendeken van vele kleuren wijst op vele staatjes en gedeeltelijk onafhankelijke landen in dit voormalig deel van Europa ...
Verder Lezen
/ Mijnverleden
Foto Ulli Kohlbacher

Ons museum in Vlaanderen vakantieland (update 19 mei 2022)

Datum: 30 april 2022 tijd: ca 18h30. Op 6 april is de filmploeg van Vlaanderen Vakantieland op bezoek geweest in ...
Verder Lezen
/ Evenementen

Erfgoeddag 24 april 2022

In het Sint Barbarazaaltje is op 23-04-2022 de tentoonstelling van schoolfoto's geopend en heeft er openingsreceptie plaatsgevonden voor het nieuwe ...
Verder Lezen
/ Evenementen

Gedenkteken de putmannen

Dit gedenkteken is op 23 april 2012 ingehuldigd. Het staat op het kerkplein recht tegenover de Sint Barbara Kerk. Het ...
Verder Lezen

Tuinwijk2020 ontvangt de Cultuurprijs 2021.

Burgemeester Raf Terwingen overhandigde op 13 nov 2021 de 2-jaarlijkse Cultuurprijs van de gemeente Maasmechelen aan Tuinwijk2020. Deze prijs wordt ...
Verder Lezen

Mijnverleden

De nalatenschap, documenten en verhalen over het mijnverleden van Eisden en zijn omgeving.

Hier vind je alle berichten die over de kolenmijn Limburg Maas, en alle mijn-gerelateerde items verschenen zijn en in de toekomst nog zullen gepubliceerd worden.
O.a. de tuinwijk, het Russisch kamp, maar ook de zoektocht in heel Europa en daarbuiten naar arbeidskrachten, de migratie-en taalproblemen. Tot en met de sluiting van de mijn.

Eekhoorn R transarant

OVERZICHT MIJNVERLEDEN EISDEN 

• concessie: ‘Sainte Barbe’: 29.11.1906; 21,7 km² en
‘Guillaume Lambert’ : 27,4 km² (1952 : 54,08 km²)
• uitbatingsmaatschappij: ‘S.A. Charbonnages Limbourg-Meuse’: 22.06.1907
• voornaamste aandeelhouders: Compagnie Belge
pour l’Industrie (1928) (o.a. Coppéé), Pont à Mousson,
Homécourt, Cie de Béthune, Solvay,…
• begin kolenproductie: 1923
• ondergrondse verdiepingen: 600, 700 en 780 meter
(klein verdiep op 900 meter)
• maximale tewerkstelling: 7 340 mijnwerkers in 1955
• maximale jaarproductie: 1 883 420 ton in 1957
• sluiting: 18.12.1987
• totale productie: 73.191.000 ton

Eekhoorn L transarant

Beknopte geschiedenis van de kolenmijn

Sinds 1810 waren Waalse ingenieurs in Vlaanderen al op zoek naar ondergrondse steenkoollagen. Rond Luik en Charleroi waren er al rond 1850 steenkoolmijnen maar die steenkool was niet erg geschikt voor de zware industrie. Hun zoektocht was niet succesvol en ze moesten de nodige vette kolen importeren.

De Leuvense professor André Dumont, die van de veronderstelling uitging dat het steenkoolbekken bij Aken in noordwestelijke richting afboog, heeft in 1901 wel met succes steenkolen ontdekt toen hij in As boringen uitvoerde. Die kolenlagen strekten zich uit van Zuid-Limburg in Nederland tot  in de Limburgse Kempen. Vervolgens werden de nodige concessies aangevraagd en bedrijven opgericht. In het Nederlandse Zuid-Limburg gebeurde hetzelfde. De concessie Sainte-Barbe was in 1906 toegekend en werd in 1919 samengevoegd  met de concessie Guillaume Lambert  onder de naam Charbonnage Limbourg-Meuse in Eisden.  De meeste steenkoolmijnen gingen pas in exploitatie tijdens of na de Eerste Wereldoorlog.

Meer weten over het mijnverleden, klik hier

De Sluiting van de kolenmijn van Eisden

Begin jaren ’60 begon de afzetmarkt van Europese kolen te krimpen.

De invoer van goedkope Amerikaanse cokeskolen en de geleidelijke overschakeling van traditionele steenkoolverbruikers naar petroleum en aardgas waren de hoofdredenen van deze achteruitgang. 

Verder lezen klik hier  

Eekhoorn R transarant

Artikels over het mijnverleden

Sortering: Oudste eerst!

Van industrie naar Leisure Valley

Na de sluiting van de Eisdense mijn bestond er een voorstel om de voornaamste mijngebouwen te beschermen. Hun uitgesproken architectuur ...
Verder Lezen

ERFGOEDDAG… … in het MUSEUM VAN DE MIJNWERKERSWONING

Van 10 tot 18 u. kan men, onder begeleiding van de gidsen van de Stichting Erfgoed Eisden, in het Museum ...
Verder Lezen

SLUITING POSTKANTOOR EISDEN

2008, 17 u. Het ogenblik van de allerlaatste verrichting in het postkantoor Eisden 1. De leden van de Stichting Erfgoed ...
Verder Lezen

Tentoonstelling Russisch Kamp tijdens de parochiefeesten – Eisden

Op het industrieterrein van Lanklaar lagen ooit de krijgsgevangenenkampen van de Eisdense koolmijn. Een plaats die in de volksmond beter ...
Verder Lezen

VRT reportage 50 jaar Turkse migratie

De VRT interviewt Muharrem Ciftci, één van de eerst aangekomen Turken in Eisden en Jan Kohlbacher, in 1963 zijn eerste ...
Verder Lezen
/ Mijnverleden, Wetenswaardig

Gouverneur Reynders in het Museum van de Mijnwerkerswoning

Op 20 januari j.l. bracht Gouverneur Herman Reynders een bezoek aan het Museum van de Mijnwerkerswoning in de Eisdense Tuinwijk ...
Verder Lezen
/ Mijnverleden, Wetenswaardig

Herdenking en eerbetoon aan slachtoffers mijnramp 30 jaar geleden

Zaterdag 15 maart 2014 Zaterdag 8 maart is het exact 30 jaar geleden dat de laatste grote Eisdense mijnramp gebeurde ...
Verder Lezen

Regisseur Stijn Coninx terug in het Eisdense Mijnwerkershuis

Regisseur Stijn Coninx kwam deze week nog eens terug naar het Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden.  Het interieur van ...
Verder Lezen

Marina fans op de Matteo-sofa.

Het Museum van de Mijnwerkerswoning in de oudste Eisdense Cité, dat met zijn oud interieur regisseur Stijn Coninx, toen hij ...
Verder Lezen

Tentoonstelling Russisch kamp

07.12.2020 vanaf 10:00 h expo - beeldende kunsten HET RUSSISCH KAMP Stichting Erfgoed Eisden Op het industrieterrein van Lanklaar lagen ...
Verder Lezen

Kranten nieuws 1920

Bron Tijdschrift Eisden 2020 nr.2 ...
Verder Lezen
/ De Eendracht, Mijnverleden

Het Russisch kamp 1942 -1965

56 jaar geleden is het Russisch kamp ontruimd en volledig afgebroken. Een hele generatie geïmmigreerde Maasmechelaars hebben daar geleefd en ...
Verder Lezen
/ Mijnverleden

Het Museum van de Mijnwerkerswoning in de oudste Eisdense Cité, dat met zijn oud interieur regisseur Stijn Coninx, toen hij op zoek was voor het passende decor, onmiddellijk voor zich kon winnen, is nu ook een geliefkoosde plaats voor de filmfans van “Marina”. In de mijnwerkerswoning, zijn tuin, de Dopheidestraat, het kerkplein en het kleine zaaltje onder de Casinofeestzaal waren de plaatsen waar de filmploeg drie weken opnames maakte, spelen zich immers de familiale taferelen af o.a. de discussies met de impresario, de aanhouding van Rocco e.d.

Reden genoeg voor de liefhebbers om na het zien van de film, of voor ze naar de bioscoop gaan, dit originele decor te bekijken en te beleven. Een herkenbare en bevoorrechte plaats blijkt dan de divan in de keuken te zijn voor het wandtapijt met de herten. In de film zitten Rocco en zijn moeder heel vaak op deze plaats. Bezoekers, zoals Stefano Guarragi en dochter Sandra lieten zich dan ook graag op deze plaats fotograferen.  Stefano liep in Waterschei school met Rocco Granate. De slaapkamer, waar Rocco en zijn vader een voetmatje op de vloer schilderen, is voor de bezoekers een andere favoriete plaats om zich te laten fotograferen.
Na hun bezoek laten enkele vrouwelijke fans van Matteo Simoni in het gastenboek volgende boodschap achter “Matteo ti amo”

Regisseur Stijn Coninx kwam deze week nog eens terug naar het Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden.  Het interieur van deze woning is immers één van de drie Eisdense locaties waar vele binnenopnames voor de film Marina gemaakt werden. Nu werd Stijn Coninx door journaliste Caroline Van den Heuvel geïnterviewd voor het Nederlandse nieuwsprogramma EenVandaag.  Zij gaf de voorkeur aan dit Eisdense decor en Stijn Coninx beaamde volmondig. De genodigden konden de sfeer zelfs letterlijk proeven omdat de Vrienden van het Museum voor uniek Oostenrijks en Italiaans gebak zorgden.  

Stijn ConinxIn de uitzending tijdens EenVandaag is er eveneens een gesprek met zanger Rocco Granata, Stijn Coninx, regisseur van de film en Jefke Vliegen, een goede vriend van Rocco. Het geheel wordt uitgezonden als aanloop naar de film die nu ook in Nederland in roulatie gebracht wordt. Het Museum van de Mijnwerkerswoning in de oudste Eisdense Cité, dat met zijn oud interieur regisseur Stijn Coninx, toen hij op zoek was voor het passende decor, onmiddellijk voor zich kon winnen, is nu ook een geliefkoosde plaats voor de filmfans van “Marina”. In de mijnwerkerswoning, zijn tuin, de Dopheidestraat, het kerkplein en het kleine zaaltje onder de Casinofeestzaal waren de plaatsen waar de filmploeg drie weken opnames maakte, spelen zich immers de familiale taferelen af o.a. de discussies met de impresario, de aanhouding van Rocco e.d.

Zaterdag 15 maart 2014

Zaterdag 8 maart is het exact 30 jaar geleden dat de laatste grote Eisdense mijnramp gebeurde. Zeven jonge mijnwerkers lieten toen het leven na een mijngasontploffing.

Om de ramp van 8 maart 1984 te herdenken, wordt op zaterdag 15 maart een huldebetoon georganiseerd. De initiatiefenemers zijn de Mijnwerkers-Brancardiers, Stichting Erfgoed Eisden en het buurtcomité Tuinwijk2020.

Om 14 uur is er een huldebetoon aan het monument De Putmannen op het kerkplein van de Eisdense Tuinwijk. Burgemeester Raf Terwingen en de Turkse ambassadeur in ons land zullen hierbij aanwezig zijn.

Na het huldebetoon wordt een tentoonstelling in zaal Casino geopend over de mijnramp.