ons archief

eekhoorn logo

Het ontstaan van het archief

Bij de start van onze stichting behoorden de conservering en de toegankelijkheid van ons verleden tot een van de doelstellingen van onze geplande werking.

Hiervoor voorzagen we de opzoekingen in de archieven, van Rijksarchieven tot krantenarchieven, parochiale en gemeente en mijnarchieven e.d.

Doelstellingen die wij ook in april 1984, in het allereerste nummer van ons tijdschrift, kenbaar maakten. Toen werden we op een opvallende manier verrast door de reacties van de mensen, zowel van uit het Dorp, van uit de Cité en van voormalige Eisdenaren.

 Want terwijl wij dachten aan het verzamelen van gegevens, onder allerlei vormen, van de oude Eisdense geschiedenis en van het mijnverleden en dit in een archief op te slaan, schonken ons bewoners en voormalige Eisdenaren een rijk en gevarieerd gamma aan familie en arbeidsdocumenten, familie-, vereniging en schoolfoto’s, plannen en boeken.

Dit werd dus een heel sterke start van ons jonge archief.

Dit geheel groeide langzaam maar zeker uit tot een uitgebreid archief dat wij zoals in de oorspronkelijke planning voorzien, ook ter beschikking gesteld werd en wordt van mensen die opzoekingen doen. We hebben door het bijzondere Eisdense verleden ook verschillende opvallende raakpunten met de bredere geschiedenis die het verhaal van een gemeente overschrijden. Zowel voor het verhaal van de verschillende migraties, de oude geschiedenis van het Dorp dat in de 13de eeuw een eerste maal vermeld werd, het industrieel erfgoed dat van de Brikkenbakkers tot de mijnwerkers reikt, met daarbij de eigen sociale geschiedenis. De bijzondere architectuur en urbanisatie van de tuinwijken en het aparte bewoningsverhaal wekt dan weer de interesse van andere geïnteresseerden.

Van studenten tot professoren we zagen en zien ze als gebruikers van ons archief. Zij zorgden er ook voor dat onze bibliotheek verrijkt werd met een groot aantal thesissen, eindwerken en doctoraatsverhandelingen die aan dit rijk gevarieerde Eisdense verleden gewijd werden.

Jan Kohlbacher

Uitbreiding naar CC Maasmechelen

Voor de uitbreiding van ons archief op de bovenverdieping van de mijnwerkerswoning moesten we naar een groter onderkomen in het Cultuur Centrum verhuizen. Daar konden we met eigen middelen een moderne archiefinrichting plaatsen.

Het archief is te raadplegen na afspraak met stichtingssecretaris Rik Cops.

Jan Kohlbacher

Eekhoorn L transarant

Deze inventaris is nog niet compleet

Er wordt nog aan gewerkt. Als eerste zullen we de beschikbare boeken en andere gedrukte documentatie in kaart brengen.

Boeken:

Eigen uitgaves van Stichting Erfgoed Eisden: o.a.

DE SINT BARBARAKERK VAN EISDEN

Een Limburgse mijnkathedraal
Auteur P. Jaspers, jaar 2003, ook als Tijdschrift 3 jaargang 20

HET RUSSISCHE KAMP

De kampen bij de Limburgse mijnen 1942 – 1965
Auteur Jan Kohlbacher, jaar 1998

OP ZOEK NAAR STEENKOOL

Auteur Jan Kohlbacher jaar 2001, Tijdschrift 3 jaargang 18

HET VERLEDEN VAN VELEN

Verhalen uit de geschiedenis van de Sint Barbaraparochie 1912 – 2003 Auteur Jan Kohlbacher jaar 2003

DE BEVRIJDING VAN HET LIMBURGSE MAASLAND

De verslaggeving uit de militaire archieven en de ooggetuigeverslagen Auteur Robert Dexters jaar 2004

MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WO I

Het dagelijks leven
Gezamenlijke publicatie: Stichting Erfgoed Eisden en Heemkundige Kring ‘t Oude Grimbiaca, jaar 2014

25 JAAR & ZOVEEL VERHALEN LATER

EISDEN MIJNSLUITING
Stichting Erfgoed Eisden met de steun van MIJNERFGOED, jaar 2012 , jaargang 29

wordt vervolgd ...