dorpsverleden

Alle erfgoed, documenten en verhalen over de geschiedenis van Eisdendorp en het gemeenschappelijk verleden met Leut en Meeswijk.

Het dorpsverleden van Eisden

Eekhoorn R transarant

Beknopte geschiedenis van Eisden.

Deze beschrijving is van G.H. Dexters (1936) gewezen onderwijzer in Eisden.  Het verhaal begint in het Mesolithicum, dat is de overgang van rondtrekkende jagers-verzamelaars naar het begin van veeteelt en landbouw (ca 10.000 – 7500 vC) tot 1830 toen  Belgïe onafhankelijk werd van Nederland.

Eisden is één van de oudere nederzettingen uit het Maasland. De oudste bewoningssporen dateren uit het Mesolithicum. Vanaf dit ogenblik was er reeds een continue bewoning waaruit zich stilaan de dorpskern van het oude Eisden, Eisden-dorp, ontwikkelde … 

Lees het hele artikel

Vanwaar komt de naam Eisden?

In  dit artikel over het verleden van Eisden wordt specifiek ingezoomd op de herkomst van de naam Eisden. Dit verhaal begint in het jaar 1234 en eindigt in 1971 bij de gemeenten fusie van Maasmechelen. De auteur van deze tekst is Jan Kohlbacher. 

 Het dorp Eisden werd in onze tijdrekening een eerste maal in op 13 juli 1234 als “Eskede” vermeld. Over de oorsprong van deze plaatsnaam verschilden de geschiedkundigen in Belgisch- en Nederlands Limburg nogal eens van mening. …

Lees het hele artikel

Meer geschiedenis?

Op de website van de  Familie Ramakers-Meyers (ramakersonline.be) vind je specifieke verhalen die niet alleen het verleden van Eisdendorp en zijn bewoners beschrijven. 

Directe link naar de website

Eekhoorn L transarant

Artikels over het dorpsverleden

Sortering: oudste eerst!

Van Klein maasdorp naar industrie

Eeuwenlang bestond het Maasland slechts uit kleine dorpskernen te midden van akkers en velden, weiden, heide en bossen, beken en de Maas. De mensen moesten ...
Verder Lezen

ASWOENSDAG in EISDEN

Carnaval en Malbrook verbranden en Pèèrdskeutele Pier Tijdens de komende carnavaldagen krijgen twee volkskundige tradities weer hun plaats te Eisden Dorp.Twee gewoonten die met het ...
Verder Lezen

Jan Kolbacher vertelt over het voedsel tijdens de oorlog

De Stichting Erfgoed Eisden stelt zijn medewerlers ook ter beschikking van de Maasmechelse scholen. In het project "Voeding" van de Basisschool De Dreef in Leut ...
Verder Lezen

MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WO I

De heemkundige kringen 't Oude Grimbiaca, Vochte en Stichting Erfgoed Eisden stellen de gezamelijke publicatie 'MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WOI - Het dagelijks leven" voor. Een ...
Verder Lezen

EISDEN-DORP VROEGER EN NU DOOR FLOR VANLOFFELD

Bron tijdschrift Eisden juli-2015 Onze ere-ondervoorzitter, wijlen Flor Vanloffeld, legde met lens en pen voor zijn collectie Eisden-Dorp, vroeger en nu talrijke beelden vast en ...
Verder Lezen
/ Dorpsverleden

EEN HISTORIE VAN DE EISDENSE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

Bron Tijdschrift Eisden 2015 Jaargang 32 nr. 3 Waar nu mensen wonen in de gezellige sfeer van Eisden-Tuinwijk en winkelen in de riante omgeving van ...
Verder Lezen

Eisdendorp hertekend

Tentoonstelling van de Stichting Erfgoed Eisden: Sint-Willibrorduskerk Eisdendorp van Zondag 3 juli tot 7 aug 2022. Openingstijden: Op zaterdag 10-16u en Zondag 10-14u. *** Inclusief ...
Verder Lezen

Wat is een kelderhut?

Vele Maasmechelaars zullen deze foto herkennen. Het is Mie Merken bij haar kelderhut. Ze was de enigste bewoonster van Eisden ten westen van de Zuid ...
Verder Lezen

Expo: Alaaf – carnaval

Met 11 nov om 11uur, de start van carnaval, in het zicht, start in het CC Maasmechelen de expo: Alaaf - carnaval. Tentoonstellingsmaker Marc Milissen ...
Verder Lezen