Ons tijdschrift

… Men mag de geschiedenis met een grote of kleine “G” lezen, het heemkunde of folklore noemen en het industrieel erfgoed erbij betrekken. Het besef dat er iets moet ondernomen worden om verhalen, beelden, voorwerpen of beschrijvingen te bewaren voor definitief verlies, staat als een streefdoel voorop.

… Dit driemaandelijks tijdschrift is een van de pogingen om momenten uit de oude geschiedenis van het dorp en de jonge historie van de cité, vast te houden en te verspreiden.”
J. Kohlbacher

Sinds 1984 nog steeds dezelfde prijs!

 

Ondanks alle berichten over de verminderde koopkracht, uit de pan swingende prijzen en andere inflatietonen in de media, bleven onze abonnementsprijzen sinds 1984 onveranderd. En we houden dit uiteraard ook nog zo tijdens de komende jaren.
Ons tijdschrift nam niet alleen in omvang toe. We startten destijds met 24 pagina’s om over 32 naar 48 bladzijden en meer te gaan. En op geregelde tijdstippen ontvingen onze abonnees ook nog de boeken als themanummer in hun lopende jaargangen.
En dit allemaal voor:

7,50 € voor een abonnement binnen Maasmechelen

10 € voor verzendingen buiten Maasmechelen
12,50 € voor een steunabonnement

25 € voor ereleden 


Dank dat U deel wilt uitmaken van onze grote lezersgroep.

 

Eekhoorn R transarant

Ontwerp en vormgeving omslag
Pollie Gregoor
Lay-out

Roosje Chini
Foto’s en fotoreproducties
Flor Vanloffeld, Ulli Kohlbacher, Jackie Martens, Pierre Kelleners, Sacha Sochacki, Robert Szostek

Rekeningnummer

v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden
454-3105911-40

Redactie
Paul Nicoulaan 24
3630 Eisden
Tel. 089 – 76 45 75
e-mail: Jan Kohlbacher

Bekijk de allereerste uitgave hieronder in gedigitaliseerde versie.

Klik op deze link: Eisden jaargang 1 nummer 1

Eekhoorn L transarant

Naar het Archief van de inhoudsopgave van alle verschenen uitgaves