v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.
       
       
       
  The Eisden
Heritage Trust
La Fondation
du Patrimoine d'Eisden
Die Stiftung Erbgut
Eisden

 

 

De "Stichting Erfgoed Eisden" groeide in 1998 uit de vroegere "Geschied- en Heemkundige Kring - Eisden" die werd opgericht op 28 december 1983.
De Stichting zet zich in voor het beschermen en conserveren van alle roerend en onroerend erfgoed, het beschrijven en vastleggen van de geschiedenis van Eisden. In de schoot van de Stichting groeide in 1985 de "Werkgroep Limburgse Mijngebouwen". Vanaf 1995 werd, in samenwerking met het Gemeentebestuur van Maasmechelen gestart met de renovatie en inrichting van het "Museum van de Mijnwerkerswoning", waar ook het "Archief- en Documentatiecentrum" werd ondergebracht.
Het dagelijks bestuur berust bij:

Voorzitter: Jan Kohlbacher
Ondervoorzitter: Nelly Janssen
Secretaris: Pierre Meulemans
Penningmeester: Jackie Martens
Beeldarchief:
Pierre Kelleners

Ere-bestuursleden: Flor Vanloffeld (+) ere-ondervoorzitter
Johan Kusters (+) erevoorzitter, Jef Ramakers (+), Henri Notredame (+), Dries Janssen (+), Martin Jeurissen (+), Frits Gerards (+), Pierre Ramakers (+), Frans Verbouw (+),
Jaak Reulens (+) Christ Doumen (+), Pierre Janssen (+), Poldi Fronczyk (+), Albert Cretnik (+)

Leden:
Marie-Jeanne Brabants, Miep Buckinx, Theo Delvoie, Juliette Dochez, Thea Janssen, Anne Kohlbacher, Valère Hermans, Robert Dexters, Patrick Aendekerk, Tom Gendera, Martin Klingels, Jean Ramakers, Frans Rondags, Jan Vanreusel, Pierre Kelleners, Mathieu Brouns, Maarten Yzermans

Medewerkers:
Lots Decsi, Pollie Gregoor, Roosje Chini, Ulli Kohlbacher, Jos Miscoria, Luc Ramakers, Anja Dresen

Secretariaat:
Pierre Meulemans, Paul Nicoulaan 38, 3630 Eisden-Maasmechelen
e-mail secretariaat: Pierre Meulemans

Redactie:
Jan Kohlbacher, Paul Nicoulaan 24, 3630 Eisden-Maasmechelen
Tel. 089 -76 45 75
e-mail voorzitter: Jan Kohlbacher


website: www.erfgoedeisden.be

 

 

 

The Eisden Heritage Trust is an association composed of former miners, teachers, artists - local people who are convinced of the value of the remaining buildings of the coalmine of Eisden and its surrounding mining village. They argue to preserve the industrial and social heritage in their Documentation Center, they run the Museum of the Miner's House, they organise exhibitions, guided walks, they also publish books and a newsletter.
To contact them, please write, phone or e-mail to:

Eisden Heritage Trust
Paul Nicoulaan 24
B- 3630 Eisden - Maasmechelen
tel (32)89 - 76 45 75
e-mail:Jan Kohlbacher

 

 

 

La Fondation du Patrimoine d'Eisden est composée d'anciens mineurs, enseignants, artistes, historiens, ingénieurs, architectes,... dans un but de conserver l'héritage industriel et social de l'ancien charbonnage et du village minier d'Eisden. Ils gèrent un Centre de Documentation ainsi que le Musée de la Maison du Mineur situés dans l'ancienne cité des mineurs à Eisden.

Fondation du Patrimoine d'Eisden
Paul Nicoulaan 24
B-3630 Eisden-Maasmechelen
tel (32)89 - 76 45 75
e-mail:Jan Kohlbacher

 

 


Die Stiftung Erbgut Eisden ist eine Gruppe ehrenamtliche mitarbeiter, Bergarbeiter, Lehrer, Künstler usw., die die Instandhaltung der eigenen Bergbau und Sozialgeschichte in alle ihren Erscheinungsformen betrachten. Mit einem Archiv und Museum der Bergarbeiterwohnung in der ältesten Bergarbeitersiedlung Eisdens.

Stiftung Erbgut Eisden
Paul Nicoulaan 24
B-3630 Eisden-Maasmechelen
tel (32)89 - 76 45 75
e-mail:Jan Kohlbacher