zelf beleven is...
plezant leren !
MET DE SCHOOL NAAR HET MUSEUM
 

 

 
  naar fotoblad Een bijzonder aanbod voor scholen: leerlingen laten leren door via belevingsvormen kennis op te nemen...
In een levensecht decor, met veel sfeer, vertellen en demonstreren oud-mijnwerkers hun leven in de "goede" oude tijd...

 

  basisonderwijs  
  Thema 1:
Wat is een steenkoolmijn?

Aan de hand van een diaprojectie, gecommentarieerd door oud-mijnwerkers, volgen de leerlingen een mijnwerker vanaf het ogenblik dat hij het mijngebouw betreedt tot aan het einde van zijn dagtaak.
Na deze beelden zitten de oud-mijnwerkers klaar om de eerste vragen te beantwoorden. Er wordt gewerkt in groepjes van 4 tot 5 leerlingen.
Uiteraard maken zij ook kennis met de typische mijnwerkerswerktuigen.
Er is een werkmap voorzien voor een verdere klassikale verwerking.

online aanvraagformulier

 

  Thema 2:
De geschiedenis
van de verlichting

In de verduisterde woonkeuken, bij de gloed van de Leuvense stoof, luisteren naar boeiende Maaslandse sagen..
Nadien volgen ze, aan de hand van originele voorwerpen, de geschiedenis van de verlichting : van fakkel tot electronisch oog.
Tot slot: lezen en schrijven bij kaarslicht of bij het schijnsel van een petroleumlamp...
Er is een werkmap ter beschikking: achtergrondinformatie, toepassingen taal, rekenen, wereldoriëntatie, geschiedenis en natuurkunde.

online aanvraagformulier

 

  Thema 3:
Vroeger was het anders !

Een antwoord zoeken op de vraag: Was het vroeger beter...?
Hoe deden oma en opa dit...? Wonen zonder TV, radio of koelkast...
Hoe speelden de kinderen? Wat aten ze? Hoe sliepen ze...?
Een geleide tocht door de mijnwerkerswoning waarbij oud-bewoners vertellen over hun manier van leven en wonen.
Samen met de leerlingen gaan zij op zoek naar antwoorden op de vraag: was het in de goede oude tijd beter?
Samen ontdekken zij dat hun grootouders vindingrijk waren, dat veel moderne voorwerpen eigenlijk al heel oud kunnen zijn.
Deze tocht doorheen de woning wordt ieder jaar op een aangepaste manier ook voor leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs, voor visueel gehandicapten en voor kleuters ingericht.

online aanvraagformulier

 

     
  Pakket op maat Dergelijke belevenissen kunnen ook in een ruimer pakket aangevraagd worden. Na een rondrit door de Tuinwijk, per fiets of autocar, kan de afsluiting plaatsvinden in de mijnwerkerswoning met een belevenisproject.
     
  Deelname in de kosten

1 Euro per leerling

Reservatie en info:
V.V.V. Maasmechelen: tel. en fax: 089 - 76 98 88
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.:
tel. en fax: 089 - 76 45 75

online aanvraagformulier

 

  hoger onderwijs  
  secundair en hoger onderwijs

- recente geschiedenis
- een tachtig jaar oude migrantengemeenschap
- industrieel erfgoed
- de Garden City-architectuur
- confrontatie van religies

     
  verschillende mogelijkheden

De Stichting Erfgoed Eisden beschikt over ervaren gidsen inzake het industrieel erfgoed.

Er zijn tal van mogelijkheden:

-De aparte vormen van bewoning in een mijnwerkerscité tegen de juiste sociale achtergronden plaatsen.

-Een tocht doorheen het verleden van de kolenindustrie kan gekoppeld worden aan de wandeling doorheen dit enig voorbeeld van de 19e eeuwse Britse Garden City-architectuur.

- De Mechelse heide, de oude mijnterrils, de Maas en de Maaswinkel zijn geliefde onderwerpen voor natuurwandelingen.

Naargelang de verplaatsingsmogelijkheden en de beschikbare tijd kunnen deze onderwerpen uitgediept worden. Er kunnen gesprekken met oud-mijnwerkers of bewoners van de cité georganiseerd worden.

     
  Deelname in de kosten

volgens afspraak bij reservatie

Reservatie en info:
V.V.V. Maasmechelen: tel. en fax: 089 - 76 98 88
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.:
tel. en fax: 089 - 76 45 75

online aanvraagformulier