Tijdschrift "Eisden"

Driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Erfgoed Eisden

"... Men mag de geschiedenis met een grote of kleine "G" lezen, het heemkunde of folklore noemen en het industrieel erfgoed erbij betrekken. Het besef dat er iets moet ondernomen worden om verhalen, beelden, voorwerpen of beschrijvingen te bewaren voor definitief verlies, staat als een streefdoel voorop.
... Dit driemaandelijks tijdschrift is een van de pogingen om momenten uit de oude geschiedenis van het dorp en de jonge historie van de cité, vast te houden en te verspreiden."
J. Kohlbacher

PRETTIG OM TE WETEN  
   

120ste nummer ...

van het tijdschrift verscheen in december 2013

   
EEN ABONNEMENT ...

AL DERTIG JAAR DEZELFDE PRIJS

Ondanks alle berichten over de verminderde koopkracht, uit de pan swingende prijzen en andere inflatietonen in de media, bleven onze abonnementsprijzen reeds 30 jaar onveranderd. En we houden dit uiteraard ook zo tijdens ons zilveren jubileum.
Ons tijdschrift nam niet alleen in omvang toe. We startten destijds met 24 pagina’s om over 32 naar 48 bladzijden en meer te gaan. En op geregelde tijdstippen ontvingen onze abonnees ook nog de boeken als themanummer in hun lopende jaargangen.
En dit allemaal voor
7,50 € voor een gewoon abonnement binnen Maasmechelen, 10 € voor de verzendingen buiten Maasmechelen
De velen die ons willen steunen doen dit met een storting van 12,50 €
De ereleden en zij die het willen worden gunnen ons 25 €.
Wij hopen dat U verder deel wilt uitmaken van onze grote lezersgroep. En zullen ons sterker inspannen om het tijdschrift Eisden naar vorm en inhoud nog te verbeteren.


Algemeen
Driemaandelijks tijdschrift van de
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.

opgericht 28 december 1983
  Redactie
Paul Nicoulaan 24
3630 Eisden
Tel. 089 - 76 45 75
e-mail: Jan Kohlbacher
     
Rekeningnummer
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden
454-3105911-40
Abonnementen
jaarabonnement 7,50 €uro
Verzending buiten Maasmechelen: 10 €uro
Steunabonnement: 12,5 €uro
Ereleden: 25 €uro

Ontwerp en vormgeving omslag
Pollie Gregoor
Lay-out

Roosje Chini
Foto's en fotoreproducties
Flor Vanloffeld, Ulli Kohlbacher, Jackie Martens, Pierre Kelleners, Paul en Sacha Sochacki

     

Overname van teksten enkel met toestemming van de auteur of met bronvermelding.

Inhoudsopgave 30 jaar "Eisden"

        1984-1 1985-2 1986-3 1987-4 1988-5 1989-6
1990-7 1991-8 1992-9 1993-10 1994-11 1995-12 1996-13 1997-14 1998-15 1999-16
2000-17 2001-18 2002-19 2003-20 2004-21 2005-22 2006-23 2007-24 2008-25  2009-26
2010-27 2011-28 2012-29 2013-30 2014-31 2015-32 2016-33 2017-34 2018-35 2019-36
2020-37                  


 

1984
jaargang 1
nr. 1

J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kohlbacher, Eisden in het jaar 1796.Een poging tot een reconstructie.
S. Palumbo, Bouw en aanleg Cité.
D. Janssen, 'nen'eilige langs de stoaf.
J. Kohlbacher, Een fusie tussen twee Eisdense voetbalclubs.
G.H. Dexters, Volkskunde. Spotliedjes en rijmpjes te Eisden (opgetekend in 1926).
X., Een vreemd maar ludiek karnavalsfeest.
F. Vanloffeld, Een overlijdensbericht uit 1927.
A. Oris, Zo maar een versje.
G.H. Dexters, Eisdens aftelrijmpje (opgetekend in 1926).
X., Gemeentezegel vanaf 1800
   
1984
jaargang 1
nr. 2
J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kusters, Een doodslagh is geschiet. 17 juni 1764.
F. Meijers, Herinneringen aan G.H. Dexters.
F. Vanloffeld, ... en de Eisdense schutterij?
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Den eulenteul.
L. Decsi, Tweehonderd jaar geleden kreeg Eisden een nieuwe kerk.
U. Kohlbacher, Bosbessen plukken... met een slang op schoot.
J.K., Eisden in de krant. In het eerste nummer van "Het Belang van Limburg". 1-2 januari 1933.
D. Janssen, Taters.
J. Kohlbacher, Tuur Wouters is niet meer...
N. Royakkers, Krisis.
   
1984
jaargang 1
nr. 3
J. Kohlbacher, Ten geleide. Tentoonstelling Eisden 1930-1940.
P. Janssen, Krabbya Boema.
J. Kohlbacher en J. Miscoria, No Pasaran! De kroniek van de Spaanse burgeroorlog van Jozef Pia.
J.K., Eisden in de krant. De Eendracht 13 februari 1938.
J.K., De gemeenteraadsverkiezingen van 1932.
J. Kusters, In de nacht van 7 op 8 november 1889. Diefstal in de kerk gepleegd.
D. Janssen, Waat duit 't good...
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Hagen: de beuk erin.
J. Miscoria, Jubilerend "Koninklijk Eisden Sportief" ouder dan 50 jaar...
J. Kohlbacher, 1931. Het station aan de Koninginnelaan.
J.K., Het zegel van de gemeente Eisden.
F. Vanloffeld, Over klitsmajoren en regen in open graven. Oude Eisdense gezegden.
J.K., Eisdense cijfers. Bevolking.
   
1984
jaargang 1
nr. 4
J. Kohlbacher, Ten geleide.
D. Janssen, Vief joar oet m'ne keijertie-ed.
X., Krabbya Boeya.
M. Hoeven, Eisdense poëzie. Het leven.
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. De teijheks.
F. Vanloffeld, Te gast bij de oudste Eisdense brikkebakker.
J. Kohlbacher, Van winters gesproken. De mischwasch van wintergranen. Een reportage uit het Eisden van 1870.
X., Eisden in de krant. Nieuw Limburg, 30 januari 1932.
X., 't Kruidvaatje. Klein hoefblad.
J. Kusters, Diefstal in de kerk gepleegd.
J. Kohlbacher, De Eisdense verkiezingslijsten van 1911 tegen de achtergrond van de kieswetten.
R. Dexters, Folklore. De sneeuw in het boerenleven.

terug naar boven

 

 

1985
jaargang 2
nr. 1
J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kusters, Eene stiftinge van den Vrijheer Adriaan van Flodorff.
R. Dexters, Volkskunde. Paas-Eisden.
Flor van de Geis, De Eisder "Pèèrdskeutel".
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Hazekoren?
U. Kohlbacher, Met de padden op het liefdespad.
X., Eisdens profiel. Dries Janssen.
J.K., Eisden in de krant. Nieuw Limburg, juni 1935. Vischwedstrijd.
W. Lenders, Eisdense poëzie. Once in a lifetime.
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. Juni 1952: het spook van het vinnet.
H. Meyers, Reacties. De molen van Eisden.
   
1985
jaargang 2
nr. 2
J. Kohlbacher, Ten geleide.
T. Schepers, Maaslands gedicht. Het ouderhuis.
J. Kohlbacher, 1918-1920. De eerste stakingen te Eisden.
D. Janssen, Pestuurke Prinsen.
X., 't Kruidvaatje. St. Janskruid.
X., Eisden in de krant. De eeuwfeesten te Eysden.
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. Van god-den-vader, nonkel Jan en de krokodil.
X., Van vreuger. Akte van geboorte.
D. Janssen, Reacties. Van een appel tot een stamboompje.
H. Meyers, Reacties. Jeuris "Georgie" Conings.
   
1985
jaargang 2
nr. 3
J. Kohlbacher, Ten geleide.
J. Kusters, Reglement betrekkelijk den opzaal.
J.K., Eisdense schutterij.
X., Afscheid van Tjeu Schepers.
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden (2).
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Steinpilze, pfifferlinge en meer van dat fraais.
J. Kohlbacher, September 1944. Eisden bevrijd.
P. Janssen, Eisden-Tuinwijk. September 1944.
(F. Vanloffeld), De bevrijding van Eisden dorp.
U. Kohlbacher, Een bunzingfamilie in de achtertuin.
J.K., De Pauwengraaf.
   
1985
jaargang 2
nr. 4
Red., Dank. Zondag 23 februari: diareportage en tentoonstelling "Eisden 1950".
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden (3).
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De maretak.
X., Moederke Wijshof vertelt.
J. Kohlbacher, Eisden 1913-1914. Eén telefoon en twee auto's.
X., Fotodocument. De eerste wagon steenkolen.
X., de naam "Eisden".
P. Janssen, Mijnwerkerslegenden. Tarzan, de schele, de witte en het koesjke.
J.K., Eisden in de krant. Nieuw Limburg. Eysden - groote werken.
F. Vanloffeld, Eisden's plat.
J. Kohlbacher, Uitzonderingen uitgesloten. Het tarief van het veer te Lanklaar.
J.K., Volkskunde te Eisden. Gewoonten bij begrafenissen.
(J. Frère), Gebruiken rond het huwelijk.

terug naar boven

 

 

1986
jaargang 3
nr. 1
X., Jef Ramakers is niet meer.
J. Ramakers, De Eisdense markt bestaat 60 jaar.
Pierre van de Geis, Dialect. De me-ert 60 joar.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis aan de grote klok gehangen.
(H. Meyers), Eisden in de krant. Doodelijk auto-ongeval.
X., De klamper -sperver - spelver.
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden 1936.
X., Fotodocument. 1917.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Euver niêtele!
J. Kohlbacher, Volkskunde. Het pin-spel te Eisden.
X., Reakties. Fotodokument - de eerste wagon.
X., Dank.
D. Janssen, Nog Eisders.52: het spook van het vinnet.
H. Meyers, Reacties. De molen van Eisden.
   
1986
jaargang 3
nr. 2
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Het hooi van pastoor Bernaerdts.
X., Fotodocument. Onderwijs te Eisden. Wie is wie?
J. Kohlbacher, Onderwijs te Eisden. 1912-1929. Les soeurs de la Providence.
F. Vanloffeld, Eisden in de krant. De stichting van de fanfare.
J. Kohlbacher, De stakingen te Eisden.1937 (4).
X., Fotodocument. Feestvierende oudstrijders.
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. 10 mei 1940 te Eisden.
X., De naam 'Eisden'.
J.B. Dreesen, Reacties. De knaptoêt.
(J. Frère), Volkskunde. Gebruiken rond de geboorte.
X., Straatzangerswedstrijd.
M. Hermans, Eisdense poëzie. Ejsde van tow.
X., Straatnamen van de gemeente Eisden volgens de wegenatlas van 1845.
   
1986
jaargang 3
nr. 3
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. De veepest van 1798.
X., Kroniek van 'n oorlog. Dagboek van Gorissen Jean, Phylemon Stylman: Over de val van het fort te Stokkem.
X., Eisdense poëzie. Jean Gaspard Close, een Eisdense gelegenheidsdichter.
F. Vanloffeld, Oude Eisdense straatnamen.
J.K., Fotodocument. 16 oktober 1922. Het bezoek van H.M. Koningin Elisabeth aan de mijn en de Tuinwijk.
X., Eisden in de krant. Het Laatste Nieuws, 20 oktober 1942: Zeven mijnwerkers verongelukt te Eisden.
X., Pinspel te Eisden.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje: Bomen van de Tuinwijk, deel 1: De tamme kastanje.
X., Volkskunde. November slachtmaand. Het slachten te Eisden.
F. Vanloffeld, Eisden in 1914. Meester Fr. Van Reempts schreef een oorlogsboek.
E. Trips, Reacties. Gust van Sterkx van de babbeleirewinkel en Jeang de Pollis.
   
1986
jaargang 3
nr. 4
X., Parochiale geschiedenis. De aartsdiakonale visitaties in Eisden, 1646-1726.
X., Kroniek van 'n oorlog. Uit het dagboek van Jean Gorissen.
X., Kroniek van 'n oorlog. Uit het dagboek van Philemon Stylman.
F. Van Reempts, Het Europeesch bloedbad.
X., Oude remedies. Wratten.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Zaterdag 17 oktober1942.
J. Daamen, Zaterdag 17 oktober 1942. Randbemerkingen.
J.K., Eisden in de krant. Eysden statistieken.
J.K., Eisdense sagen en legenden. Alvermènkes.
F. Vanloffeld, Eisdens plat.
U. Kohlbacher, Zilvervos geschoten op "Den Geringerdil".
X., Reacties. Klasfoto 1918.
X., Sport van toen. Pedaal-club "In één band" van Eysden.

terug naar boven

 

 

1987
jaargang 4
nr. 1
X., Kroniek van 'n oorlog. Het dagboek van Jean Gorissen.
J. Kohlbacher, Eisdens noodgeld in 1940.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Twee eeuwenoude strooibriefjes.
R. Dexters, 19e eeuwse brieven aan "Hogere Overheden": "Au profit de leur Commune" en "A sa Majesté Leopold premier".
O. Notredame, De kleine geschiedenis. De beginperiode van Limburg-Maas (1907-1922).
F. Vanloffeld, Eisdens plat.
X., Een oud Eisdens recept. Oogwater.
F. Van Reempts. Eisden in '14-'18. Oorlogsgeschiedenis.
U. Kohlbacher, Fotodocument. Het eerste vliegtuig dat in Eisden landde.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Over "sjiekken", de "Kes" en dokter "Barrada".
E. Trips, Reacties. Rond de oorlogsgeschiedenis van meester Van Reempts.
P. Janssen, Reacties. Mijnramp 1942.
J.K., Eisden in de krant. De Middelbare School.
   
1987
jaargang 4
nr. 2
X., Veertig jaar geleden schreef meester Dexters: "Het veranderende gelaat van mijn dorp".
X., Parochiale geschiedenis. De bouw van de pastorij in 1863.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Op de vlucht...
X., 't Kruidvaatje. Bomen van de tuinwijk: de paardekastanje.
G. Gerits, Uit de Delling. Het Paaschverlof.
J.K., Eisden in de krant. De geheimzinnige zaak van Eysden-Ste-Barbara.
J.K., Eisdense straatnamen... in Wallonië. Rue Marcel Niessen.
F. Vanloffeld, Fotodocument. Meisjes uit de dorpsschool (1896-1897).
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. De Kes, den toep en dokter Barrada.
D. Janssen, Eisdens plat... "As" en "Wi-j"-vergelijkingen in het Eisders.
J.K., Eisdense sagen en legenden. De weerwolf.
X., Volkskunde. Meigebruik: Bierschool - Eysden.
X., Eduard Trips onderscheiden met tweejaarlijkse prijs voor volkskunde.
X., Reacties.
M. Hermans, Eisdense poëzie. De Ejsder-mert.
X., In memoriam Harie Hermans.
   
1987
jaargang 4
nr. 3
J.K., Kroniek van een oorlog. De dood van mijn leerling.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. De eerste nieuwe brug...
X., Fotodocument, De eerste bedienden van de koolmijn, 1921.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bomen van de cité. Wintereik, zomereik en amerikaanse eik.
J.K., Eisdense straatnamen in Wallonië: Rue Eysden Mines.
X., Een oud recept tegen jicht.
G. Devet, Uit de Delling. Aardappelen rooien.
G. Paradijs, Uit de Delling. Aardappelen rapen.
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. Aldus gedaan en opgemaakt in zitting, op dagen, maand en jaar als boven... of: Uit de school geklapt!
F. Vanloffeld, Eisdens plat.
X., Eisdense poëzie. Hulde eerbiedig opgedragen aan de heer J. Verdeyen - Directeur-gerant.
L. Bogers, Dit is ook al nostalgie. "Kolenproblemen, fusie en sluiting".
X., Volkskunde. Eisdens volksvermaak rond 1925.
J. Kohlbacher, Eisdense sagen en legenden, heksen op Heersendael.
X., Moederke Wijshof, Eisdens tweede eeuwelinge.
   
1987
jaargang 4
nr. 4
D. Janssen, Nowjoarsbreef.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Jan Ramakers de enige Eisdenaar die sneuvelde.Leven op zegeltjes.
F. Vanloffeld, Wat de Romeinen te Eisden achterlieten.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Hoe 'Piet de leugeneir' bij 'Piet spek' op de koffie kwam...
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Hulst.
J. Kohlbacher, Eisden in de eerste Wereldoorlog.
J. Kohlbacher, Eisdense sagen en legenden. De vurige handdruk van de vuurman.
J. Van Reempts, Uit de Delling. Kermis.
J. Gijsen, Uit de Delling. Kiezel halen.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Een vreemd vliegtuig landt te Eisden St-Barbara.
X., Reacties. Eisden had drie eeuwelingen.
X., Eisdense mijndirecteurs.
D. Janssen, Gebruuksaanwiezing

terug naar boven

 

 

1988
jaargang 5
nr. 1
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. Toen de Rijksweg nog Napoleons' Keizerlijke Baan nr. 3 moest worden.
M. Dubois, Memorieboek. "Inkrecept".
X., De bomen van de cité. De lijsterbes.
F. Vanloffeld, De vreemde kronkelingen van de oude heirbaan te Eisden.
F. Vanloffeld, Eisders plat.
X., Eisden in de krant. Naar de watertentoonstelling in 1939.
M. Dubois, Memorieboek. "Om dobbele bloemen te winnen van enkle zaad".
X., Fotodocument, Karnaval in Eisden. 1952.
X., De oude Rijksheerlijkheid. Enkele 'mandaeten'.
L. Ramakers, Uit de Delling. Eisden Sportief 1 - L'Avenir 10.
M. Ramakers, Uit de Delling. Hij was te slim.
   
1988
jaargang 5
nr. 2
X., Kroniek van een oorlog. Krijgsgevangenen keerden niet terug.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Parochiaal leven in de Franse Tijd.
F. Vanloffeld, Wie weet nog...
J. Kohlbacher, In het oude vat gekeken.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Ophaalbak neergestort in de mijn van Eisden.
X. Fotodocument. Legendarische figuren in 1932.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. In een kooi aan een kabel...
F. Vanloffeld, In "de goeden ouden tijd" viel er een goede werkman heel wat te verdienen.
J. Daamen, De oude Rijksheerlijkheid. Grensgeschil in 1767 tussen de Driebank Dilsen-Stokkem en Rotem enerzijds en Eisden anderzijds.
X., Vilain XIIII.
   
1988
jaargang 5
nr. 3
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Steeds krijgsgevangenen! De terugkeer.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De drie Eisdense zouaven.
L. Ramakers, Uit de Delling. De voddenman.
J. Ramakers, Uit de Delling. hout rapen.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Kolen naar de mijn brengen.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bomen van de cité: de catalpa.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgs schrijver op bestelling.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De Eisdense keukenschool 1918.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. 28 mei 1921, de eerste slachtoffers in de mijn.
X., Een Eisdense hoogstudent uit de achttiende eeuw.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Om een kalkoen vet te maken.
X., Uit "Het spaarzame keukenboek".
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. Uit de school geklapt (2).
   
1988
jaargang 5
nr. 4
J. Kohlbacher,Kroniek van een oorlog. 22 januari 1941: De dodentrein van Isenbuettel.
J. Kusters, De oude Rijksheerlijkheid. Eene conventie tusschen de gemeyntens van Loeuth en Eysden anno 1743.
X., Oude geneeswijze. Afgestooten vel op de scheenen ofelders.
X., Fotodocument. 1935: De meisjesschool van Eisden Tuinwijk.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De hazelaar.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgse schrijver op bestelling (2).
M. Dirkx, Uit de Delling. Een zigeunersfamilie.
R. Reulens, Uit de Delling. Naar de Weerten.
J. Kohlbacher, 1942: Pro- en anti Patro.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders. "Eisders plat" en "platter dan plat".
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. Uit de school geklapt! (3).

terug naar boven

 

 

1989
jaargang 6
nr. 1
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. "Ersatz-punten" scoren met een deurknop.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De leerkrachten van de Gemeenteschool 1938.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgse schrijver op bestelling.
X., Uit de Delling. Vooroorlogse opstellen. Bij het overlijden van Juffrouw Maria Vincken.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Een rumoerig 1936.
J. Kohlbacher, Eisdense sagen en legenden. De Maar, een nachtelijke plaaggeest.
R. Dexters, Nostalgia.
X., Eisdense poëzie. Verkiezingsgedicht.
J.K., Oude Eisdense recepten.
M. Jeurissen, Heemkunde "vreuger". De carbidlamp.
J. Kohlbacher, Aercheologie. 1868. Brief aan de gouverneur.
A. Schrijnemakers, De naam "Eisden". Eisden een romeinse statio?
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het Eisdense jaar 1914.
   
1989
jaargang 6
nr. 2
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Smokkelen voor het dagelijks brood.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. Verdreven door het kanaal.
Flor (Vanloffeld), "Groote vuurbol" boven de Maas.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Een andere historie.
E. Booten, Uit de Delling. Kikkerboutjes braden.
E. Booten, Uit de Delling, Eekhoornjacht.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
J.K., Fotodocument. Star Eisden 1923-24.
J. Kohlbacher, Eisdense bieven aan de koningin.
X., Eisdense spotprenten. Een stukje historie 1932.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef Limburgse schrijver op bestelling.
X., Eisdense poëzie. P. Hialrion Thans dichtte voor een Eisdense eeuwelinge.
X., Eisden in de krant. Een mijnongeval te Eisden St. Barbara.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het Eisdense jaar 1914.
   
1989
jaargang 6
nr. 3
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De gemeente in het eerste oorlogsjaar.
L. Swerts, Mijnwerkersverhalen. 50 jaar geleden schreef een Limburgse schrijver op bestelling.
X. Huismiddeltje. Verrekking der muskerls of der pezen.
M. Jeurissen, Volkskunde. November, slachtmaand.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Brief aan Koning Willem.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Zoethout.
X., Huismiddeltje. Zweeten der voeten.
X., Op zoek naar Eisdense filmen.
X., Fotodocument. 1 augustus 1914.
J.K., Eisdense cartoon 1943.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het water in de mijnen.
F. Vanloffeld, Wie weet nog? Waalse opzichter bepaalt de levensloop van Eisdenaar Mathieu Meyers.
F. Vanloffeld, Volkskunde. De bierschool.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Een mislukte fusie tussen Eisden en Vucht.
X., Huismiddeltje. Kloven in handen.
X., Een oude advertentie. Cinema Printania.
X., Een oud recept. Opgevulde varkenspooten.
   
1989
jaargang 6
nr. 4
X., Kroniek van een oorlog. Eisden in de sluikpers.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. De muizen en de krekels. Waar zijn ze gebleven?
X., Wijensoep.
X., Fotodocument. Café-Restaurant Terminus. 1930.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. De militaire conscriptie te Eysden.
X., Een oude advertentie. Antoine Ramakers - Algemeene Aanneming.
P. Gregoor, De bomen van de cité. De beuk.
J. Dexters, Uit de Delling. Prijsuitdeeling.
P. Salden, Uit de Delling. Toneel
J. Verstegen, Uit de Delling. Prijsuitdeeling.
J. Ramakers, Uit de Delling. Pech hebben.
F. Vanloffeld, Sinte Barbara, patrones der mijnwerkers?
J.K., De kleine geschiedenis. Een huwelijksaankondiging uit 1799.
X., Niets nieuws onder de zon. 1797.
X., Naar het rustoord in het jaar 1736.
X., "Winkel-Register" Eysden 1911.
X., Gekwetste muskels of pezen door slag of stoot.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18.

terug naar boven

 

 

1990
jaargang 7
nr. 1

J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De sluikpers te Eisden.
H. Sarneels, Kinderen schrijven over de oorlog. Soldaten in de Tuinwijk.
E. Mazur, Kinderen schrijven over de oorlog. "Eisden den 14den november 1939".
N. Lipic, Kinderen schrijven over de oorlog. Vliegtuigen bij nacht.
X., Een oud recept. Opgevulde varkenspooten.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse Tijd. Een blik naar binnen.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De bomen van de cité: De berk.
J. Kohlbacher, Fotodocument. R. M. Eysden.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Over de putpaarden die tellen konden.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Een leven voor het zwarte goud.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
X., Huismiddeltje. Opengesprongene handen.

   
1990
jaargang 7
nr. 2
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 10 mei 1940: door een Duitse bril bekenen.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bosbessen.
F. Vanloffeld, Mijnwerkers verhalen. Man verpletterd te Eysden.
Flor (Vanloffeld), Fotodocument. Leeuwenmoed - E.V.V.-Star-Eisden Sport.
Flor (Vanloffeld), Plat Eisders.
D. Janssen, Nog een faktuur.
J.K., Eisden in de krant. Een geheime moord in 1912?
X., Huismiddeltje. Gezwollen ader op de beenen.
D. Janssen, De kleine geschiedenis. Eisders, het Chinees van het Maasland. Enkele losse bedenkingen.
X., Huismiddeltje. Pokken.
   
1990
jaargang 7
nr. 3
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De Duitse school in 1939.
(J. Kusters), Parochiale geschiedenis. De kwaliteiten van de Eisdenaren.
J.K., Op vakantie in 1942.
D. Janssen, Plat Eisders.
X., Fotodocument. Manhaftig poserende Eisdenaren. 1920.
X., 't Kruidvaatje. De braambes.
P. Janssen en F. Vanloffeld, De dood van Ingenieur Liben.
J.K., De kleine geschiedenis. Cité-kermis.
J. Kohlbacher, Eisden in de krant... in het jaar 1929.
   
1990
jaargang 7
nr. 4
J. Kohlbacher, 10 mei 1940, de poorten op de brug.
X., De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind.
R. Dexters, Onderwijs te Eisden. "Uit de Delling", hoe het groeide.
X., Fotodocument. Internationale Konijnenkwekersbond 'Vooruitgang' te Eisden.
B. Sochaki, Vooroorlogs opstel. Mijn konijn op de tentoonstelling te Brussel.
X., Het oude voorschrift: moederzalf.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De bomen van de cité: de acacia.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
P. Janssen en F. Vanloffeld, Mijnwerkersverhalen. Ophaalbak neergestort in de Mijn van Eisden.
X., Vuile tanden. Om geene tandpijn te krijgen.
J.K., Eisden in cartoon. Eisderse cartoon 1935.
J.Kohlbacher, Eisden in 14-18.
F. Vanloffeld, Uit de boekhouding van Frans Dedroog, aannemer te Eisden. Lonen en prijzen.
X., Reacties

terug naar boven

1991
jaargang 8
nr. 1

J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. De dodelijke draad.
J. Kohlbacher, Een oude advertentie. Schoenhandel Louwette Gebroeders.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De lange zwarte lijst. 6. Zware instorting in Limburg-Maas te Eisden.
F. Vanloffeld, Dodelijke ongevallen in mijn te Eisden.
X., Schele hoofdpijn of migraine.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (2).
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Fotodocument. Op schoolreis: Ecole Moyenne 1938.
R. Dexters, Onderwijs in Eisden. Uit de Delling (2).
H. Notredame, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. 1919.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Het tweede oorlogsjaar.

   
1991
jaargang 8
nr. 2
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (3).
D. Janssen, Plat Eisders. Over vloeken, verwensingen, min of meer 'vaste' uitdrukkingen en nog zo een en ander in het Eisders.
F. Vanloffeld, Mijnwerkers verhalen. Dodelijke ongevallen in de mijn.
X., Fotodocument. De jongensklas van 1938-1939.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Bomen van de cité: de den.
M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. De dorpssmid.
X., Eisdense poëzie. Us pöt.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. 1941: Eisden Ste Barbe, Eisden-Mines... of gewoonweg Eisden?
H. Notredame, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1924.
   
1991
jaargang 8
nr. 3
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De Kleine Zusters van Sint Jozef.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Dodelijke ongevallen in de mijn.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. Smokkel, zwarte markt en tolmisdrijf.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
D. Janssen, Een trapje lager in het Eisders.
X., Fotodocument. De Kleine Zusters van Sint Jozef .
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Herfsttijloos.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen. De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (4).
H. Notredame, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1924.
G. Hoeven, Uit de Delling. Naar het veld.
A. Ramakers, Uit de Delling. Een bok geslacht.
M. Dirkx, Uit de Delling. Moeder bakt brood.
J. Dziergwa, De rantsoeneringszegels.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Het pinspel: een oude beschrijving.
   
1991
jaargang 8
nr. 4
J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (5).
M. Jeurissen, H. Notredame en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1919.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Van alles get.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Klimop.
R. Dexters, Aanvullingen: de dikke den.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De meisjesschool 1918.
F. Vanloffeld, Mijnwerkers verhalen. Dodelijke ongevallen in de mijn.
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen. Mijngasontploffingen.
F. Paes, Reacties.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Het activisme.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Onze Vrietselbeek en de bronnen van het Limburgs drinkwater.

terug naar boven

 

 

1992
jaargang 9
nr. 1

J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (6).
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Waardevolle spreuken die in het dialect zeker zo goed klinken als in het "Goad Vloams".
D. Janssen, Spreekwoorden en gezegden in het Eisders.
C. Doumen, Dialect als hulpmiddel voor de A.B.N.-spelling.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Brem.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Grondverzakkingen in het mijngebied.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De mijnlamp.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. Berging van eetwaren, roggebroden, eieren en kaas.

   
1992
jaargang 9
nr. 2

"Niemand zal het wellicht hebben bijgehouden, maar in dit nummer hebben we de kaap van duizend pagina's Eisdense geschiedenis bereikt!"

J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (7).
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
M. Hermans, Gabriël.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 1934: Een Sloveens-Kroatische kwestie.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1940. Volk en Staat tegen Dr. Faleys.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De inwijding van de Sint Barbarakerk.
D. Janssen, Eisden in 14-18. Verhaal bij een ansichtkaart.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. De lampisterie.
X., Cinema Printania.

   
1992
jaargang 9
nr. 3
J. Kohlbacher en M. Jeurissen, Eisden onder het Hollands bewind (8). De afkeer voor het leger.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Plat gekald.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Het vreemde verhaal van een wandtegel.
X. Fotodocument. Vanwege het lager personeel.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1941. Het tweede oorlogsjaar.
Scheepers, Onderwijs in Eisden. Een vooroorlogs opstel: Verhuisd.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De Eisdense reddingsbrigade.
U. en J. Kohlbacher, Beestjes. Uilenspiegel voorgehouden.
M. Jeurissen, H. Notredame en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1929.
   
1992
jaargang 9
nr. 4
J. Kohlbacher, Burgemeester tegen wil en dank (1).
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame, Eisden in de krant. het jaar 1929.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen. De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (9).
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Het verzwegen ondergoed.... met de sprekende naam.
R. Dexters, De kleine geschiedenis. 168 jaar geleden: een Maaslandse solidariteitsactie.
M. Jeurissen, Fotodocument. St. Willibrordusgroep 1950.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Mierikswortel.
J. Kohlbacher, Een oude advertentie. De cinema van dikke Frans.
X., Enkele recaties en mededelingen.nze Vrietselbeek en de bronnen van het Limburgs drinkwater.

terug naar boven

 

 

1993
jaargang 10
nr. 1

M. Jeurissen en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Eisden onder het Hollands bewind (10).
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. De oorlogssoep.
J. Kohlbacher, Eisdense spotnamen. Bosbeer, Kompel of Kiezelbeer.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Het jaar 1941.
J. Kohlbacher, Fotodocument. Oude Eisdense stam.
M. Jeurissen, H. Notredame en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1929.

   
1993
jaargang 10
nr. 2

J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Burgemeesters tegen wil en dank (2).
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Cijfers en letters rond de boringen.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Cijfers en letters rond de boringen.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Harde winter.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame, Eisden in de krant. Het jaar 1929.
X., Fotodocument, Leerkrachten Jongensschool Eisden Tuinwijk. 1938-1939.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Het Keltisch kopmotief bij onze Romaanse doopvont.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Het Eisdense station.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. De klaproos.
E. Bonk, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen 1937: Begrafenis van een schoolmakkertje. Onze melkboer.
X., Schenkingen.

   
1993
jaargang 10
nr. 3
X., In memoriam. Henri Notredame.
J. Kusters, Volkskunde. Huilbier en ketelmuziek. Beschouwingen rond enkele charivari in de oude Rijksheerlijkheid van Leut, Meeswijk en Eisden.
J. Kohlbacher, Fotodocument. De oudstrijders 1933-1993.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1929.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Look.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De moeilijke geboorte van de Sinte Barbara-parochie anno 1928.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1942: Een dorpsbibliotheek in de branding.
X., Een oud recept. Ossen-ziel.
R. Dexters, Naschrift bij "Kollekte ten behoeve van de ongelukkigen der Gemeente Obbicht".
X., Duizend en één jaar geleden.
   
1993
jaargang 10
nr. 4
R. Dexters, De kleine geschiedenis. Bestuurders van Eisden tijdens het Ancien Régime.
F. Vanloffeld,Plat Eisders.
D. Janssen, De duip van mi zusterke.
M. Hermans, Eisdense droom.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1929.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. populier.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1941: Limburg verplichte verblijfplaats voor Joden.
P. Hauman, Uit de Delling. Het landleven in januari.
M. Jeurissen, Een Eisdense klasfoto.
X., Schenkingen. De helpende hand van de Koning Boudewijnstichting. Oorlog en bevrijding.

terug naar boven

 

 

1994
jaargang 11
nr. 1

R. Dexters, De kleine geschiedenis. Waar rook is...is vuur. Waar vuur is... is de Brandweer van Eisden.
M. Jeurissen, Fotodocument. Duivenbond De Maasvallei 1950.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Het leeve en de doe-ed.
C. Doumen, M. jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Het jaar 1930.
J. Kohlbacher, Eisden in cartoon. "Le conducteur".
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Eduard Trips.
J. Kohlbacher,Kroniek van een oorlog. 1941. Twintig Joden te Eisden (2).
J. Kohlbacher, Volkskunde. Spotnamen (2). Stecheleir! Spanjaard! Judden! Judassen...!
R. Reulens, Uit de Delling. Lichtmis.
J. Kohlbacher, Vastenavond.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Grond kopen achter pot en pint.
X., Een oude advertentie. Boderie shoe.
X., Schenkingen.

   
1995
jaargang 11
nr. 2 en nr 3

Thematisch dubbelnummer: Vijftig jaar geleden... De bevrijding!

Redactie, Vijftig jaar geleden... dee bevrijding.Ten geleide.
R. Dexters, De honderd dagen na D-day.
R. Dexters, "Hell on wheels" op weg naar het Maasland...
P. Janssen, Na 1589 dagen... september 1944. De bevrijding van Eisden Cité.
F. Vanloffeld, De bevrijding van Eisden Dorp.
J. Kohlbacher, onschuldige slachtoffers.
J. Kohlbacher, Het dwaalspoor van de dood.
J. Kohlbacher, Met de G.I.'s door Europa.
P. Janssen, Het leven tijdens de oorlogsjaren.
J. Kohlbacher, "Als terrorist erschossen".
J. Kohlbacher, De Tommy's komen.
X., Beelden uit de tijd van de bevrijding.
X. De gevreesde terugkeer.
X., Ter nagedachtenis van...

   
1995
jaargang 11
nr. 4
Bestuur, Dank U!
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Sint Marcoen, een aparte Eisdense heilige.
X., Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: "Uit de Delling".
E. Booten. Uit de Delling. Kolen in doen.
L. Paredys, Uit de Delling, De griep.
M. Jeurissen, Fotodocument. De doop 1850 - 1950.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De Joden te Eisden (3): een ondergedoken familie.
M. Jeurissen, J. Kohlbacher en J. Kusters. Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... in en rond Eysden.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Eisdense sagen. Het spook van het Greven.
X., Schenkingen.

terug naar boven

 

 

1995
jaargang 12
nr. 1

J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Koèrezel: koorgezel of coeur et zèle...
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Plat Kalle en dialektologie.
X., Fotodocument. De familie Dedroog, 1937.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en H. Notredame (+), Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1930.
M. Jeurissen, J. kohlbacher en J. Kusters, In en rond Eysden: het jaar 1894.
U. Kohlbacher, Beestjes. De Blènjaes of de Blènjöös.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Sint Markoenskruid of helmkruid.
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. 1944. Eisdense oorlogsvrijwilligers "... in dienst van Koning en Vaderland".
F. Vanloffeld en R. Janssen, Eisdense poëzie. Carneval 1955.
X., Varia en mededelingen.
X., Dank u! Schenkingen.
J. Reulens-Ramakers en L. Bovens, Bouwen in de goedkope oude tijd.

   
1995
jaargang 12
nr. 2

J. Kusters, Parochiale geschiedenis. De aartsdiakonale visitaties van de parochie Eisden 1646-1726.
J. Kohlbacher, Fotodocument. Chiro Eisden Tuinwijk 1945-1995.
C. Doumen, M. Jeurissen, J. Kohlbacher en J. Kusters, Eisden in de krant. Een eeuw geleden: 1892. Verboden ongewassen kleding in te voeren.
U. Kohlbacher, Beestjes. De otter en de Eisdense premiejagers.
J. Kohlbacher, Een oude advertentie. Een weldadigheidsfeest dat zestig jaar geleden Dorp en Cité verenigde.
G. Salden, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. De kar.
J. Gijsen, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Kiezel halen.
X., Varia en mededelingen.
X., In memoriam. Mevrouw Yvonne Ramakers.

   
1995
jaargang 12
nr. 3
J. Kusters, Parochiale geschiedenis. De kerk van Eisden anno 1562.
P. Gregoor, 't Kruidvaatje. Meidoorn.
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. "In dienst van Koning en Vaderland..."(2).
X., Een halve eeuw geleden: Een koekjes-verhaal. De koekjes van Winterhulp.
M. Hermans, Eisdense poëzie. Klaas.
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1930.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Toen de schapen uit de heide verdwenen.
X., Fotodocument. Het Eisdense zangkoor Peter Benoit.
X., Varia en mededelingen. Ons museum is geopend.
X., Schenkingen van heinde en verre.
   
1995
jaargang 12
nr. 4
Redactie, Nieuwjaarswens.
J. Kohlbacher, Volkskunde. De kerstboom te Eisden.
C.J. Vigneron - Ramakers, Eisdens profiel. Jean Gaspard Close 1858-1934. Een dichtende pionier onder de ontdekkers van de steenkool.
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Eisden in 1930.
J. Kohlbacher, Fotodocument. 1937: Studentenbond K.S.A. Eisden.
J. Kusters, Parochiale geschiedenis. Het kruis van de verbannen ongeschoeide karmelietessen... weer in de Sint Barbarakerk.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
E. Beckers, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Sint Niklaas.
A. Scheepers, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Sint Niklaas.
X., Varia en mededelingen. De 5.000ste bezoeker.

terug naar boven

1996
jaargang 13
nr. 1

M. Jeurissen en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. In dienst van het onafhankelijke België.
C.J. Vigneron-Ramakers, Eisdens profiel. Jean Gaspard Close (2).
X., Fotodocument. Eisdenaren in een onbekende vereniging?
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. "In dienst van Koning en Vaderland..."(3).
C. Doumen, M. jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. 1930.
M. Dirkx, Uit de Delling. Verhuisd.
P. Dirkx, Uit de Delling. Mijn hond.
X., Mededelingen. Afscheid van Gert Kopiec.

   
1996
jaargang 13
nr. 2

" Dit tweede nummer van onze dertiende jaargang is meteen het vijftigste exemplaar van het tijdschrift "Eisden". Twaalf jaar nadat het eerste nummer in april 1984, ter gelegenheid van de eerste tentoonstelling rond de steenkoolmijn en de cité, verscheen, maken we het vijfde tiental vol. We naderen de vijfhonderdste pagina van onze tijdschriftuitgave..."

X., Ten geleide. Het vijftigste nummer... en het Derde Congres voor Monumentenzorg in Vlaanderen.
M. Jeurissen en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. De dienstplicht en lotelingen in 1832.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Een Excellent Authentisch Eisdens Chronogram.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Herfsttijd - Sterftijd.
(P. Janssen), Kroniek van een oorlog." In dienst van Koning en Vaderland" (4).
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Eisden in het jaar 1931.
J. Kusters, Honderd jaar geleden... Eisden in 1896.
X., Fotodocument. 1973. De doorsteek tussen Eisden en Waterschei.
J. Kohlbacher, Rond het museum. De voetschrap(p)er.
X., Afscheid van Ir. Jacques Vanderputte.

   
1996
jaargang 13
nr. 3
P. Janssen, Kroniek van een oorlog. "In dienst van Koning en Vaderland..."(5).
C. Doumen, M. Jeurissen en J. Kohlbacher, Eisden in de krant. Het jaar 1931.
J. Kusters, Honderd jaar geleden: 1896.
F. Vanloffeld, Fotodocument: Een grote familie.
F. Vanloffeld, Eisden in 14-18. Op de vlucht naar Holland.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. Vette jaren, magere jaren, soldaten en soldaatjes.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. 40 jaar geleden... Eisdenaren en de mijnramp van Marcinelle.
X., Naschrift. De mijnramp van Marcinelle.
J. Kohlbacher, Eisden in de Franse tijd. 200 jaar geleden. Het eerste Eisdense gemeentezegel.
X., Varia en mededelingen.
   
1996
jaargang 13
nr. 4

F. Vanloffeld, Oude klasfoto's uit Eisden.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden: 1896.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Zestig jaar Sint Barbarakerk... en de kruisweg van Servaes.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen, De kleine geschiedenis. De reclamaties of de gewenste sociale controle.
J. Kusters, De kleine geschiedenis. De markt van Eisden... 70 jaar jong.
J. Kohlbacher, In en rond het museum. Keukengerief van en naar eigen hand.
J. Kusters, Onze Lieve Vrouw van Overwinning ... op een postkaart.
Annie, Jacky en Johan, Enkele mededelingen. een nieuw jaar, en vele geluiden.

"Eisden"

Driemaandelijks Tijdschrift van de
v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.

terug naar boven

 

 

1997
jaargang 14
nr. 1

J. Kohlbacher, Eisdens profiel. "Madammeke" Gendera werd honderd. De eerste "vreemde" eeuwelinge.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Van Eysden naar Eisden en van Stockheim naar Stokkem...?
X., Fotodocument. Snit en naad in de jaren twintig.
J. Kohlbacher, De parochiale geschiedenis. E.H. Maurice Vanschoenbeek, "de kleine kapelaan" is niet meer.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden. Het jaar 1897.
P. Meyers, De kleine geschiedenis. Uit het dagboek van ere-prefect Pierre Meyers.
J. Kohlbacher en M. Jeurissen. De kleine geschiedenis. Protestliederen van de loteling.
X., 1996: Een succesjaar. Van "v.z.w. Geschied- en Heemkundige Kring" naar ... "v.z.w. Stichting Erfgoed Eisden e.a.".

   
1997
jaargang 14
nr. 2

Y. Sterk, Eisdens profiel: Sterk... een oude Eisdense familie.
X., Beknopte genealogie Sterk.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1946. Twee krijgsgevangenen en het patronaatslied.
J. Kohlbacher en F. Vanloffeld, Fotodocument. De Koninklijke Harmonie Vrij Vooruit zestig jaar jong.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1897.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
A. Notredame en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Echte broederdiensten.
J. Kohlbacher, In en rond ons museum. Een straatnaam: Prinses Marie Joséstraat, koningin voor een maand.
M. Dirkx en A. Ramakers, Onderwijs in Eisden. Uit de Delling. Moeder bakt brood.
X., Schenkingen.
J. Kohlbacher, Varia. Nog Eisdense chronogrammen.

   
1997
jaargang 14
nr. 3
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Jan Dreesen skipper van de koning. 1925-1997.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1897.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Marieke Kusters, een winkelmeisje van "De Groep".
X., Fotodocument. 1930: de Bond van het Heilig Hart.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Soline, Onderwijs in Eisden. Zestig jaar geleden: De voddenkoopman op de wijk.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Over biecht- en andere trouwbriefjes.
J. Kohlbacher, In en rond ons museum. Over de koolschaaf naar zuurkool.
J. Kohlbacher, In memoriam Eduard "Doudou" Trips, 1921-1997. "Niets menselijks is me vreemd".
   
1997
jaargang 14
nr. 4

X., Op naar een nieuw jaar.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Tien jaar geleden werd de kolenmijn gesloten.
J. Kohlbacher en A. Notredame, De kleine geschiedenis. Militielijsten 1837.
X., Fotodocument. 1947-1997. gouden Eisdense vrouwengilden. K.A.V. Sint Willibrordus Eisden.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1897
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 50 jaar geleden: Burgers in het Kamp.
J. Ramakers, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Noten slaan.
R. Asaert-Corthouts, Eisdense poëzie. Onze rantsoeneringszegels in oorlogstijd (juni 1942, 8ste leerjaar).
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Fraaie en minder fraaie uitdrukkingen.
X., Schenkingen aan ons museum en Archief- en Documentatiecentrum.

terug naar boven

 

 

1998
jaargang 15
nr. 1

J. Kusters en J. Kohlbacher, 15 jaar samenwerking.
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Christiane Joséé Henriëtte Vigneron - Ramakers, componiste-muziekpedagoge.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. Militielijsten 1838.
X., 't Kruidvaatje. De meidoornhaag.
X., Fotodocument, De keukenschool van Eysden 1918.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1898.
X., Eisden in 14-18. Eysden tijdens den oorlog 1914-1918.
X., Reacties.
X., Schenkingen.

   
1998
jaargang 15
nr. 2

P.Janssen en J. Kohlbacher, Onderwijs inEisden. Mijnschool? De mijn was onze school!
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1898.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. De dienstplicht met mondjesmaat.
J. Kohlbacher, Sociaal verleden. Zestig jaar geleden: De eerste bewoners van de nieuwe cité.
Y. Sterk, De kleine geschiedenis. De bollenwinkel "bij Sterkske".
M. Hermans, Eisdense poëzie. Miene Duip.
X., In en rond het museum. Schenkingen.
X., In en rond het museum. Onze 15.000ste bezoeker!
X., Van het Russisch Kamp naar de Brikkenbekkers.

   
1998
jaargang 15
nr. 3
J. Kusters, De tocht der duizenden. Maaslandse brikkenbakkers naar Duitsland: 1840-1914.
Dit nummer maakt tevens deel uit van de reeks 'Losse studies'.
   
1998
jaargang 15
nr. 4

X., In memoriam, Martin Keurissen. 1932-1998.
X., In memoriam. Dries Janssen. 1925-1998.
X., Na 15 jaar en meer dan 2000 pagina's: Van Onnozele Kinderen tot de Tocht der Duizenden.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden... het jaar 1898.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. 70 jaar Sint Barbara-parochie.
F. Vanloffeld, De kleine geschiedenis. Het Vrijthof: herinneringen aan "vreuger".
J. Kohlbacher, Fotodocument. Missienaaikring Sint Barbara Eysden 1927.
J. Kohlbacher en A. Notredame. Onder de wapens. De militielijstenvan 1840. De "cartouche" van Jean Jacques Janssen.
F. Vanloffeld, Plat Eisders. Van pesten en treiteren.
H. Miscoria, Uit de Delling. Mijn nieuwjaar.
Fieten, Uit de Delling. Nieuwjaar.
D. Janssen (+), Eisdense poëzie. Geschonden landschap.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De Paus, de Bisschop en ik.
X., Schenkingen.
X., Reacties.
X., In en rond het museum

terug naar boven

 

 

1999
jaargang 16
nr. 1

J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. De militielijsten van 1841. "... pour les Flamands et les Wallons la même chose..."
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden, het jaar 1899.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. over de waarde van de appel en het ei.
X., Fotodocument. De 12 meisjes van Kris van Klaos.
J. Dreesen, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen. Op de markt.
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Romain Cappuyns legde werk van Eisdense componisten vast.
X., Schenkingen.
X., In en rond het museum. 600ste abonnee. 20.000ste bezoekster...

   
1999
jaargang 16
nr. 2

J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden, het jaar 1899.
L. Bogers, Kroniek van een oorlog. 59 jaar geleden. De fatale vlucht van 21-22 juni 1944.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. De gouden mijnwerkers-brancardiers Sint Barbara.
J. Kohlbacher en A. Notredame.Onder de wapens. De militielijsten 1842.
X., Fotodocument. Lourdesbedevaart 1954.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Drie generaties Jaminé's: bouwmeesters zonder standbeeld.
X., Schenkingen.
X., Mijnwerkersverhalen. Vijftien jaar geleden: de laatste Eisdense mijnramp.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. Heilige Donatus: met de kwaliteiten van de dondergod.
X., In en rond het museum. Van Ljubljana, over Aken en Potenza tot in Sri Lanka.

   
1999
jaargang 16
nr. 3

Themanummer: "Oscar Bronkaers 1899 - 1999"

Aansluitend werd de retrospectieve tentoonstelling "Oscar Bronkaers 100" georganiseerd.

   
1999
jaargang 16
nr. 4

J. Kusters, Gelukkig nieuwjaar.
J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden. Het jaar 1899.
R. Driessen, De Oude Rijksheerlijkheid. Thornshof in de 17e eeuw.
X., Fotodocument. Toneelclub "De Ster der Maasvallei".
G. Hoeven, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Een gebroken arm.
G. Salden, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Naar den dokter.
J. Kohlbacher. Volkskunde. Als de Kelten modern worden... Samhain, Allerheiligen, Sint Maarten of ... Halloween?
Red., Parochiale geschiedenis. Afscheid van pastoor Guido Vanheusden. 1985-1999.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. Militielijsten van 1843.
X., In en rond het museum. 25.000ste bezoeker gevierd.
X., In en rond het museum. Na vijftig jaar komt een vlag weer te Eisden terecht.
X., Schenkingen.
X., Reacties.

terug naar boven

 

 

2000
jaargang 17
nr. 1

J. Kusters, Eisden in de krant. Honderd jaar geleden: het jaar 1900.
F. Vanloffeld, Plat Eisders.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. De boerenwacht.
R. Bonk, Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Kolen halen.
J. Kohlbacher, De naam Eisden. Eisdenstraat, Slotervaart-Overtoomse veld.
X., Fotodocument. 1948: Met de ziekenkas op vakantie.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. De kaai hield 90 jaar stand.
Red., Volkskunde. Wie weet het nog? Vief-en-dartigen!
J. Kohlbacher, In en rond het museum. Driekoningen? Een nieuwe mixer!
J.K., Parochiale geschiedenis. Aloïs Rajk, een nieuwe pastoor.
X., Een oude advertentie. 50 jaar geleden: Circus Bouglione.
X., Schenkingen.

   
2000
jaargang 17
nr. 2

J. Kusters, Eisden in de krant. Het jaar 1900.
P. Fronczyk en J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Stop wat kolen in je tank. Kolen- en houtgas als oorlogsbrandstof voor motoren.
J. Kohlbacher, Eisden in 14-18. Een Duitse soldaat schreef in 1917 van uit Eisden.
X., Fotodocument. Op reis in 1938.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Van pungel tot mallet, van sjnoef tot sjik.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. KWB Eisden Dorp in het goud.
X., Onze Stichting in Slovenië.
X., Wij waren gastheer. Historische dag voor Vlaams-Nederlandse samenwerking voor het industriële erfgoed.
X., Schenkingen.
X., In en rond het museum. Wij waren met dertigduizend!
J. Kohlbacher, De naam Eisden. Eisden als thuishaven.
X., Onderwijs in Eisden. Vooroorlogse opstellen: Verslag der eerste lentewandeling (1937).

   
2000
jaargang 17
nr. 3

J. Kusters, Eisden in de krant. Het jaar 1900.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 1826-1827. De perikelen rond de Zuid-Willemsvaart.
X., In en rond het museum. De naam Eisden... vindt men op alle plekken.
X., Fotodocument. 1934. De Boekhouding, de "peije" en de magazijnen.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Van kop tot teen...
H. Schurgers, Onderwijs in Eisden. Het station.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Koksijde: rustoord der Mijn.
X., Open Monumentendag 2000 Maasmechelen: honderden bezoekers.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Vijftig jaar geleden begon de Koreaanse oorlog.Eisdenaren in het land van de stille morgen.
J. Kohlbacher en A. Notredame, Onder de wapens. Het jaar van de eerste taalwetgeving. Militielijsten van 1844.
X., Schenkingen.

   
2000
jaargang 17
nr. 4

X., In memoriam. Dr. Frits Gerards.
X., Men zegge het voort.
J. Kusters, Eisden in de krant. Het jaar 1900.
R. Driessen, De Oude Rijksheerlijkheid. Thornshof in de 18e eeuw.
X., Fotodocument. Een klas van de "Ecole Moyenne" in 1940.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. "Geef hem een kolenschup!".
N. Wenzel, Onderwijs in Eisden. Een nieuwe school.
J. Slepicka, Onderwijs in Eisden. Onze school.
J. Kusters, Onder de wapens. De militielijsten van 1845. "De schandelijke soldatenziekte".
J. Kohlbacher, Onder de wapens. De militielijsten an 1845.
J. Kohlbacher, Sociaal verleden. Zij kwamen van heinde en verre. Duimke in het land der reuzen.
X., Schenkingen.
X., Studenten van de Leuvense Universiteit en Eisdense opstellen.
X., Reacties, Eisden in 14-18.

terug naar boven

 

2001
jaargang 18
nr. 1

J. Kusters, Honderd jaar geleden. Het jaar 1901.
J. Kohlbacher, Onder de wapens. De militielijsten van 1846. Een bewogen jaar.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. DE mijnwerkersbijl of de Hèp.
X., Bij een honderdste verjaardag. Boortorens in het Maasland.
X., Fotodocument. 1950: Meisjes bij meisjes.
J. Kohlbacher, Onderwijs in Eisden. Eisden 1917-1830. Er bestaat geen behoorlijk schoolgebouw en geen schoolmeester...
F. Van Reempts, Vooroorlogse opstellen. De lentewandeling in 1937.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 1945: Het unieke Amerikaanse Rest- and Recreation Center in het verkeerde Eisden.
X., In en rond het museum. Groene koffiebonen branden.
X., In en rond het museum. De 35.000ste bezoeker: groot feest voor de kleuters.
X., Schenkingen.
X., De naam Eisden.
X., Reacties.
J. Kohlbacher, Volkskunde. Paas-Eisden, eierkuppen en bedevaarten.
X., Een oude advertentie. De garage P. Welkenhuysen Eysden Ste. Barbe.

   
2001
jaargang 18
nr. 2

X., Denkend aan Johan... Johan Kusters, 1958-2001.
J. Kusters (+), Eisden in de krant. onderd jaar geleden. Het jaar 1901.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Dwars door België eindigde te Eisden.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De putzaag of mijnwerkerszaag.
J. Kohlbacher, Onder de wapens. 1847: Een jaar van nationale rampen.
J.K., In en rond het museum. Het voetstoofje.
X., Fotodocument. bedienden Kolenmijn Limburg-Maas.
M.J. Brabants, Eisdens profiel. Frans Simons, Eisdenaar in hart en nieren.
J.K. De kleine geschiedenis. Zestig jaar geleden: Het Werk van den Akker.
J. Kohlbacher, 't Kruidvaatje. Alsem: van de verboden Absint tot het Elske.
X., Schenkingen.
X., Reacties.

   
2001
jaargang 18
nr. 3

Themanummer: J. Kohlbacher, Op zoek naar steenkool. De boringen in het Maasland. 1900-1910.

Aansluitend werd een tentoonstelling georganiseerd op de mijnsite te Eisden:
"Zoektocht naar steenkool. De boringen in het Maasland. 1901-1910".

   
2001
jaargang 18
nr. 4
X., Terugblik.
J. Kusters (+), 100 jaar geleden. Groote dagloonen, nieuwe volksmenners.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis.Eisdense markt, driekwart eeuw oud.
J. Kohlbacher, 70 jaar geleden. Een luisterrijke toneelavond.
X., In memoriam. Frans Simons.
F. Vanloffeld, Fotodocument. De Koninklijke Harmonie Vrij Vooruit 65 jaar jong.
X., Eisdens profiel. Meester Frans Van Reempts. 1895-1970 (1).
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Van de kolenpik en steinpik tot de pikeur.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis. 65 jaar geleden: De Sint Barbarakerk ingezegend.
X., Stichting aan de eer op historische koningsdag.
X., Eisdense eeuwelingen. Elisa Vanderhoeven, "Lieske van de ploogbaas" aan de eer.
X., Eisdense eeuwelingen. Maria Facciolo, "La Mora-Mora" dansend naar de 100!
J. Kohlbacher, Volkskunde. Sint Barbaratakjes.
J.K., Parochiale geschiedenis. Ere-pastoor Moors zestig jaar priester.
X., Schenkingen.
X., In en rond het museum. De 40.000ste bezoeker.
X., Reacties.

terug naar boven

 

 

2002
jaargang 19
nr. 1

J. Kusters (+), Honderd jaar geleden. Het jaar 1902.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. 50 jaar Maaslands Huis.
J. Kohlbacher en R. Babczuk, Onder de wapens. Maaslandse groei: van halfwas tot soldaat. De militielijsten van 1849.
X., Eisdens profiel. Meester Frans Van Reempts. 1895-1970 (2).
C. Doumen, 1928: Reis rond de wereld, met vertrek te Eisden.
R. Dexters, De Zuid-Willemsvaart: een merkwaardige atlas. "Canal de Maestricht à Bois-le-Duc. Itinéraire."
X., Reacties.
X., Schenkingen
X., Fotodocument. Schoolreis Valkenburg 1949.
X., Erfgoedweekeinde in Vlaanderen. 20-21 april 2002.
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. Aanwinsten in het archief: "September 1944 Research Files".

   
2002
jaargang 19
nr. 2

J. Kusters (+), 100 jaar geleden.Het jaar 1902.
J. Kohlbacher en R. Babczuk, Onder de wapens. Deserteurs aan de kruiwagen.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Stempels en bielen, een dak boven het hoofd.
J.K., Reacties. Nog over "Rustoord De Mijn".
X., Fotodocument. Vijftig jaar geleden. Het Willibrorduszangkoor.
J. K., Belfleur of Bèle-fleur?
X., Reacties.
X., Eisdens profiel. De herinneringen van meester Van Reempts (3).
X., Schenkingen.
J. Kohlbacher en J. Martens, Volkskunde. "Planté en bloemé...!" De plantenman van weleer.
J.K., Onderwijs in Eisden. 65 jaar geleden. Opening van de Rijksmiddelbare school in het voorlopige gebouw.

   
2002
jaargang 19
nr. 3

J. Kusters (+), 100 jaar geleden. "Nieuwe argonauten, ter verovering van het Gulden Vlies".
J. Kohlbacher, Onder de wapens. 1851: Ongehoorde kuiperijen.
R. Dexters, De Zuid-Willemsvaart: een natte historie.
X., Fotodocument. 1937 - 30 jaar Limburg-Maas.
J. Kohlbacher, 50 jaar geleden. 11 september 1952, toen de Charbonage Koolmijn werd.
X., Schenkingen.
J. Kohlbacher, Zondag 8 september. Open Monumentendag 2002 in Maasmechelen. Op zoek naar symbolen.
X., Reacties.

   
2002
jaargang 19
nr. 4
X., Met onze beste wensen.
Red., In memoriam. Jean Decsi, Josée Vigneron Ramakers, Frans Verbouw, Nina Doumen Ciemmiak, Adolphe Frère.
J. Kusters, Honder jaar geleden. Bestemd voor de behoeftige klas...
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Yvonne Sterk, dichteres zonder grenzen.
J. Kohlbacher en R. Babczuk, Onder de wapens. 1852: met de postkoets op reis.
X., Fotodocument. 1937. meisjesklas "Ecole Moyenne" Eisden.
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Blokken, een dak boven het hoofd.
J. Kohlbacher, 1942-2002: Zestig jaar Patro.
R. Dexters, Volkskunde. Het boek van Sinterklaas... en pastoor Dubois...
J. Kohlbacher, In en rond het museum. "Dichtung und Wharheit" rond een slaapkamerprent.
X., Schenkingen.
X., Reacties.
J. Kohlbacher, Zeg me waar ze zijn, die winters van weleer.

terug naar boven

2003
jaargang 20
nr. 1

J. Kohlbacher en R. Babczuk, 100 jaar geleden. Drankmisbruik... vult de Staatskas.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. De lotelingen van 1853.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Oude maten en gewichten.
J. Kusters, Volkskunde. Brikkenbakkersroep werd koninklijke leuze...
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. Armand Dexters krijgsgevangen dambouwer.
R. Dexters, Parochiale geschiedenis. Paus Pius IX in het "Liederboek" van Pastoor Martinus Dubois.
X., Fotodocument. 50 jaar geleden: K.W.B. Eisden Sint Barbara.
X. Schenkingen.
X. Reacties.
X., 26-27 april 2003 Erfgoedweekeinde. Eisdenaren kwamen, Eisdenaren gingen.

   
2003
jaargang 20
nr. 2

Red.,www. erfgoedeisden. tk .De "Stichting Erfgoed Eisden" op het internet...
R. Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Alcohol en... kikkerbillen.
R. Dexters, Eisden tijdens het Ancien Régime. "Schat Cedule door mij Dierck Haaghmans".
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. De Bout'feu of Schietmeester.
X., In memoriam. Piet Decsi en Pierre Ramakers.
J. Kohlbacher, Eisdens profiel. Renier Janssen, beroepsmuzikant en componist.
N. Janssen en J. Ramakers, Fotodocument. Kinderzegen 1952.
J.K., Parochiale geschiedenis. De Federatie Noord Oost Maasmechelen.
J.K., Parochiale geschiedenis. 75 jaar Parochie Eisden Sint Barbara.
X., Schenkingen. En weer: duizendmaal dank!
J.K., Dank u Eisdenaren in de wereld...
Red., In en rond het museum. SBS-leerlingen trokken met ons door het mijnverleden.

   
2003
jaargang 20
nr. 3

Thematisch dubbelnummer, naar aanleiding van 75 jaar Sint Barbaraparochie:

J. Kohlbacher, Het verleden van velen. Verhalen uit de geschiedenis van de Sint-Barbaraparochie. 1912-2003.
P. Jaspers, De Sint Barbarakerk van Eisden. Een Limburgse mijnkathedraal.

   
2003
jaargang 20
nr. 4
Red., Denkend aan Jaak Reulens.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. De leerplicht: gunst of straf...?
Red., De Cultuurprijs 2003 voor Tom Gendera.
Red., Gelukkig 20 Nieuwjaar.
Red., Laureaat van 'Open Monumentenmaandag Idee'.
X., Fotodocument. 1956. KWB Eisden Cité op reis naar de Rijn.
X., Eisden Dorp, gisteren, vandaag, morgen.
X., Eisdense Scouts 1938-1945.
F. Vanloffeld, Kroniek van een Oorlog. De zaak Reinberger, 10 januari 1940.
J. Kohlbacher, Mijnwerkers verhalen. Met veertien de put... kinderarbeid?
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. 3 maanden opleiding, 27 maanden opvoeding.
X. Reacties.
X. Schenkingen. Dank u! U waart weer geweldig!

terug naar boven

 

 

2004
jaargang 21
nr. 1

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1904."Ze zaten het ganse jaar in de klas..."
R. Dexters, Kroniek van een oorlog. De voorgeschiedenis van het "Russisch Kamp": Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager IVH (304).
P. Janssen, Mijnwerkers verhalen. Het bovengrondse kolenvervoer. Armand Dexters en Harie Lenders.
X., Fotodocument. De leerkrachten van de Rijksmiddelbare school 1948-1950.
Red., In en rond het Museum. Eerste eeuwelinge op bezoek.
Red., In en rond het Museum. Decor voor Woestijnvis.
R. Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. Nachtwachten tegen veldstroperijen. De militielijsten van 1855.
X., Volkskunde. Leen Salden, unieke Eisdense spietsloopster.
X., Schenkingen.
Red., Reacties. De Eisdense scouts 1938-1945.
Red., Erfgoedweekeinde Vlaanderen. 't zit in de familie.
Red., Stichtingsactiviteiten.Nieuwe secretaris. Themanummer Bevrijding. Pèèrdskeutele Pier. De nacht van de geschiedenis.
Red., Uit ons waarnemingsboek, 3e graad. Het leven in februari.

   
2004
jaargang 21
nr. 2

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1904. Verkiezingscampagnes zonder franjes.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis. Vrije windvang voor een Eisdense windmolen.
J. Kohlbacher, 50 jaar Provinciaal Onderwijs te Eisden
R. Dexters, Brandweer Eisden 50 jaar? Een verhaal vancommandanten zonder mandschappen en een succesvol korps.
J. Kohlbacher, Jubilea langs de Koninginnelaan: de laan (95),tramlijn(75),standbeeld(65),Zwembad(50),Fietspad(25)
P. Janssen, Fotodocument. De mannen van de veiligheid.
J. Kohlbacher, Mijnwerkersverhalen. Het bovengronds kolenvervoer 2. Het tijdperk van de diesellocs.
J.K. Parochiale Geschiedenis. Pastoor Gerard Van de Weyer.
Red., Schenkingen
Red., Reacties
R.Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de Wapens. Militielijsten van 1856. Vilain XIIII redde de Belgische persvrijheid.
Red., In en rond het museum.Mijnwerkerstweewoonst een monument. Tentoonstelling familiefeest.

   
2004
jaargang 21
nr. 3

R. DEXTERS, red. De Bevrijding van het Limburgse Maasland. De verslaggeving uit de militaire archieven en de ooggetuigenverslagen.

   
2004
jaargang 21
nr. 4
Red. Samen blij omzien.
R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1904. Eenen uitmuntenden spuwbak.
R.Dexters, Eisdens Profiel/ Dokter Albert Dexters. Zijn leven was delen, voor iedereen en altijd.
J. Kohlbacher, Kroniek van een oorlog. 65 j. geleden. 1939 Eisdenaren in het Poolse expeditieleger.
R.Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. De militielijsten van 1857. En nog eens Burggraaf Vilain XIIII
Red., Schenkingen. Onze dank is U gewis.
Red., Reacties.
Red., In en rond ons museum. Sant in eigen land en in het buitenland.
M. Klingels en J. Ramakers, Fotodocument. 1938 Appel in het Kinderheil.
Red. Men denkt overal aan ons. Verrijkende en verreikende schenking.
Red. Eisden inde krant. Het Belang van Limburg 125 jaar.
Red., Onderwijs in Eisden. Opstellen. Winterse beelden.
Red., 50 jaar geleden. De nieuwe brug ingehuldigd.
Re., Open Monumentenmaandag. Een tweede maal bekroond.
Red. Actrice op bezoek.
J.K. Onderwijs te Eisden. 70 jaar geleden. De lagere scholen, het onderwijzend personeel en de leerlingentotalen.

terug naar boven

 

 

2005
jaargang 22
nr. 1

Red., De primeur is voor u.
R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1905. Den Koning heeft Vlaamsch gesproken.
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis, De eerste “sprekende film” te Eisden.
J. Ramakers, Parochiale Geschiedenis, Het Klaar: een oud twistpunt.
Onderwijs in Eisden. Opstellen. Onze markt , Ik heb iets gewonnen op de kermis.
J. Kohlbacher, Fotodocument, Kinderheil Eisden cité 1936.
J. Kohlbacher, Kroniek van ‚’n oorlog, 1940, Reconstructie van een vlucht, De grote mobilisatie, Op de vlucht, België capituleerde.
J. Martens, Inen rond het Museum, Mijnwerkerstweewoonst is een monument, Onze 65.000ste bezoekeer, Anderen over ons.
Red., Schenkingen, Dank U en Merci
Red, Reacties
R.Babczuk en J. Kohlbacher, Onder de wapens. De militielijsten van 1857
Red, Verdwenen Beelden,

   
2005
jaargang 22
nr. 2

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1905, Vier weken grote vakantie waren net genoeg.
Red, Eisden in de Franse tijd, De volkstelling van 1796.
Red, Fotodocument, Gouden Sint Janschool Het tweede leerjaar in 1975 – 1976
P. Jansen, Kroniek van in Oorlog, Een jaar om niet te vergeten.
J. Kohlbacher, J. Ramakers, Mijnwerkers verhalen , Stoomlocomotieven en dampkranen
M. J. Brabants,Onderwijs in Eisden, vijftig jaar Sint Janschool, van “schuulke” tot Basischool Sint Jan
Red., Schenkingen, En nog eens… hartelijk bedankt!
Red, reacties, museum als monument, Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen
J. Kohlbacher, Beelden die verdwijnen
Red. In en rond het Museum, Prullaria… , Of miniaturen…?

   
2005
jaargang 22
nr. 3

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1905, België 75. “Limburg is minder tot feesten genegen”
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis, De bakkerij van de Charbonnage
J. Kohlbacher, In en Rond het museum, Prullaria…of Miniaturen?, Alfred Defuisseaux, Vader van de mijnwerkers.
Red, Fotodocument, 12 misdinaars 1938 – 1939, 12 misdienaars en … 4 vraagtekens
J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis, De bond Eisden tuinwijk bestaat 50 jaar
R. Vranken, mijnwerkersverhalen, De ophaalmachinisten hadden alles in hun handen, Drama’s in de schacht
J. Kohlbacher, Kroniek van ’n oorlog, 1944-1947 Vergeten Polen,
Red. Reacties, Een spoor van een vermiste soldaat
Red. Schenkingen, Met onze hartelijke dank…!
R. Dexters, Verdwenen Beelden, Het rustoord Sint Jan.

   
2005
jaargang 22
nr. 4
Red, Voor de start van de 23ste jaargang…
R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1905, De vlucht naar de stad
R. Dexters en J. Kohlbacher, Kroniek van ‚’n oorlog, Als terrorist Erschossen
L. Cornet, Mijnwerkersverhalen, De bovengrondse betonnering van de ondergrond, Het blokkenpark en blokkenfabriek van de koolmijn, het blokken park, blokken maken, blokken stapelen, de blokkenfabriek en Roger Maréchal, personeel
P. Janssen, Storingen en breuken in de mijn van Eisden
U. Kohlbacher, fotodocumenten,
Red, Schenkingen
Red: Reacties, Wie was 16 in 1940...?, Charles G. Vilain XIIII, een hoofdrolspeler
J. Kohlbacher, Volkskunde
Red: Verdwenen beelden…, Het patrostadion aan de kastanjelaan
Red: Onderwijs in Eisden, Met ijsbloemen op het raam
Red: In en rond het Museum, Prullaria of Miniaturen…?

terug naar boven

 

 

2006
jaargang 23
nr. 1

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1906, De Franse cultuur staat hoger dan de Vlaamse
J. Kohlbacher, Kroniek van ’n oorlog., bei uns in Cornberg... ,
P. Janssen, Mijnwerkersverhalen, het ondergronds vervoer, De locomotieven zaken,
J. Kohlbacher, 1946 – 2006. Zestig jaar na het bilaterale akkoord, Kolen voor mensen, het Russisch kamp
M.J. Brabants en J. Kohlbacher, De kleine geschiedenis, Na 93 jaar sluit de POST in Eisden Dorp haar deuren, 1913 Onderpostmeesteres CORNELLIA RAMAKERS, 1924 Hub de Postmeister, 1970 Postmeester Mathieu Peeters
J. Ramakers, Fotodocument, De gouden bruiloft van Pier Salden en Nele Smeets
Red, Aan de eer: Stichting Erfgoed en vrienden van Het Museum, Patrick Aendekerk en het Ensemble Cantanze, Een Pluim, Genzealogie
Red, Reacties
Red: Schenkingen : Met onze Hartelijke dank…!
Red: Onderwijs in Eisden

   
2006
jaargang 23
nr. 2

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1906, Tussen hoop en vrees …
L. Dillen en J. Kohlbacher, Eisdens profiel, Jan Demandt dirigent en componist, Varallo, Robert Kuypers, Walter Voorjans, André Reul, Erwin Bonk, Muziek
P. Janssen, mijnwerkers verhalen, De machinisten,
J. Kohlbacher, fotodocument, 1991 Gouden bruiloft Sylvester Housen – Helena Smeets
J. Martens en J. Ramakers, Genealogie, De kwartierstaat van Jean Ramakers- Wilbail.
J. Kohlbacher, Parochiale geschiedenis, De karpers van het Klaar
J. Kohlbacher, Dichtung und wahrheit
Red, Schenkingen, met onze hartelijke dank!
Red, Onderwijs in Eisden, 80 jaar Eisdense zaterdag markt
Red, Reacties, Nu reeds Sint Barbara?, Barbara of Bèrbke…?

   
2006
jaargang 23
nr. 3

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1906.Vroeg rijp, vroeg rot!
J. Kohlbacher, mijnwerkersverhalen, Marcinelle 50 jaar geleden…, verhalen van de reddersvrouwen,
P. Janssen, En dan was er…, Het ondergrondse vervoer, Fietsenmaker op 600m diepte,
J. Kohlbacher, parochiale geschiedenis, pastoor Bernaerdts en de komeet van 1811,
J. Kohlbacher, kleine geschiedenis, 75 jaar: de konijnenbond de vooruitgang,
J. Martens en J. Ramakers, Genealogie, De Kwatierstaat van Jean Ramakers – Wibail
Red, Schenkingen, Van harte dank!
Red, Reacties, Het getal 3500
Red: Open monumentendag Maasmechelen Zondag 10 september 2006
Red, Fotodocument, 1950 Gouden Bruiloft Josef Dexters en Alice Wilderjans
J. Kohlbacher, onderwijs in Eisden, De muziekacademie werd 60, 1 januari 1946 Start en erkenning, Vragen aan Mijnheer Directeur…, 1 Januari 1949 Vrije Muziekacademie, 5 Augustus 1952 Gewestelijk Muziekacademie, Hogere kolenhopen
lagere subsidies, 1950 – 1955 van Volkskunstschool naar Jeugdmuziekschool, 1955 Jeugd en Muziek en de Klas-A, Het jaar 1959, De Gemeentelijke Muziekacademie in de Oude Magazijnen, 60 jaar en 5 directeurs
J. Kohlbacher en J. Martens, Kan de regie het hart van de cité blijven...?

   
2006
jaargang 23
nr. 4
R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1906, Eindelijk! De mijnconcessies!
J. Kohlbacher, mijnwerkersverhalen, Bernard Sochacki. Herinneringen van een kolenboer
Jan Kohlbacher, kroniek van ’n oorlog, De traditie van de joodse familie Katz,
Red, fotodocument, 1955 Gouden bruiloft van Johan Brückner en Anna Birmann
J. Kohlbacher, Volkskunde, Te lieèke beèjjer of aanzegger,
J. Kohlbacher, in en rond het Museum, Bedwarmers voor warme voetjes… , Baksteen o zandzakje…
Red, Sint Barbara … à la carte,
Red, …en het Sint Barara voor de schooljeugd
Red, aan de eer…
J. Martens en J. Ramakers: Genealogie, De kwartierstaat van Maurice Montebovi
Red: Schenkingen
Red: Reacties
B. Van Doorslaer, verdwenen beelden

terug naar boven

 

 

2007
jaargang 24
nr. 1

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1907. Kartels, afspraken en gegeven en gebroken woorden
J. Kohlbacher, De oude rijksheerlijkheid, weeskinderen in de 17de eeuw.
Red, Schenkingen
J. Martens en J. Ramakers, Genealogie, de kwartierstaat van Martin Klingels
J. Kohlbacher, de kleine geschiedenis, de laatste molenaar de wind afgevangen
M. Ramakers en M. Klingels, De Eisdense schipperbeurs, De grote schippersstaking van 1973
U. Kohlbacher, Allemaal beestjes, De ijsvogel, de vliegende diamant, De naam, Oude bekende, Visser, Vijand…?
J. Kohlbacher, Volkskunde, Carnaval en Marbrook verbranden en Pèèrdseutele Pier, Pacht in natura, Malbroek
J. Kohlbacher, Onderwxijs in Eisden, 1957 Het einde van de Franse school,De Fransche school, Naoorlogse periode
Red, Eisdense reuzen …?
Red, Reacties
J. Kohlbacher: Fotodocument, 1950 Het gouden paar: Christiaan Ramakers en Maria Linkens
J. Kohlbacher, Volkskunde, Klimmen, pinspelen: werkelijk een wereldspel, Men zou zich afvragen wie speelt het spel het eerst…?

   
2007
jaargang 24
nr. 2

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1907, Oprichting van Limburg Maas was “Groot Nieuws”.
M. Klingels en J. Kohlbacher, Eisdens Profiel, Willy Simons Luitenat – Generaal B.D.
M.J. Brabants Onderwijs in Eisden, 75 jaar Sint Willibrordusschool
L. Dillen, R. Dexters en J. Kohlbacher, Kroniek van ’n oorlog Helena en Mariette Janssen; twee Eisdense vrouwen in het verzet.
J. Martens en J. Ramakers, Genealogie, De kwartierstaat van Helena Janssen
Red, Schenkingen
J. Kohlbacher, 1962Gouden Bruiloft Jan Cauwenbergh en Maria-Sara Ijsschol
J. Kohlbacher, de kleine geschiedenis, quand vient’il, le tram?, Western station
Red, Verdwenen beelden, Kermis…, Verkiezingen...
Red, Reacties
J. Kohlbacher, Onderwijs in Eisden, De radio heeft gezegd…
Red: In en rond het museum, Met meer dan 80.000…!,Wie wil als gids meewerken?

   
2007
jaargang 24
nr. 3

R.Babczuk en J. Kohlbacher, 100 jaar geleden. Het jaar 1907. Biervaten en pinten
J.Kohlbacher, Onderwijs te Eisden. De TIKB
J.Ramakers en J. Kohlbacher. Volkskunde. De cafés van het dorp
J.KohlbacherKroniek van ’n oorlog Eisdense Polen in het verzet
J. Martens en J. Ramakers, Genealogie, De kwartierstaat van Elisabeth Janssen
Onderijs in Eisden. Opstel Onze verhuis Martha Debois Red, Schenkingen
Red, Reacties
Red. Inen rond het museum. Onze 80.000ste bezoeker
Red. Open Monumentendag 2007

   
2007
jaargang 24
nr. 4

Red. Voor de zilveren deur.
R. Babczuk en J. Kohlbacher: Honderd Jaar Geleden
J. Kohlbacher: Honderd jaar geleden werd Limburg-Maas opgericht
J.Kohlbacher: Twintig jaar geleden werd de laatste brok kolen gedolven
P. Janssen en U. Kohlbacher. Mijnwerkersverhalen. Flora en Fauna in de put.
P. Kelleners. Fotodocument. Gouden bruiloft Paradijs-Ramakers 1975
J. Martens en J.Ramakers. Genealogie. De kwartierstaat van L. en G.Paradijs
J. Kohlbacher. De kleine geschiedenis. Eisdense kiezelberen en de Romeinen.
M. Hermans. Kroniek van een oorlog. Slachten en eten in het zwart
J.Dirkx. Eisdense poëzie. De mijnwerker en zijn lamp.
Red. Schenkingen en reacties
Red. Weer aan de eer. Ons museum in het OMD Jaarboek.

   

terug naar boven

 

2008
jaargang 25
nr. 1

Babczuk,R. en Kohlbacher, J. 100 jaar geleden
Kohlbacher,J. Parochiale Geschiedenis. Een halve eeuw duelleren met de pen
Janssen, P. Mijnwerkersverhalen. De aanleg van het elektrisch vervoer
Kohlbacher, J. De Maaslandse Kristalijsfabriek Pijls
Kelleners P., Fotodocument: Gouden Bruiloft T. en M. Ramakers
Red. Verdwenen beelden. De Koolmijn Limburg Maas-laan.
Martens, J. en Ramakers J. Genealogie. De kwartierstaat van Theo Ramakers
Kohlbacher, U. Allemaal Beestjes. Het winterkoninkje
Kohlbacher, J. Van de Eisdense Kiezelberen tot de charbonnage
Volders, V. Eisdense Poëzie. De heide
Red. Schenkingen
Red. Reacties
Red. in en rond ons museum Oud speelgoed
Kuypers J. , Montebovi, m. Onderwijs in Eisden. Vastenavond en Carnaval.
Varia. Eisdense boerderijen. Erfgoeddag. Lenteoproep. Onze website
Een kwarteeuw dezelfde prijs.Verdwenen beelden
Varia

   
2008
jaargang 25
nr. 2

Babczuk,R., Kohlbacher,J. 100 jaar geleden De alkoolduivel 1
Kohlbacher,J. Eisdense profiel. Musicus René Peeters:gelauwerd maar onbekend
J.K. Denkend aan: Jef Geuns en Lambert Martens
Dexters, R., Schatten in de schuur. Een merkwaardige muurconsole
Kelleners, P.,Fotodocument: Gouden Bruiloft Kuypers-Gorissen,

Martens J., Ramakers J., Genealogie. De kwartierstaat van Godfried Kuypers
Kohlbacher, J.De kleine geschiedenis. Post Eisden 1 sloot zijn deuren
Kohlbacher,J.Onderwijs. Een opstel van Herman Korber, de bokskampioen
J.K. Alleen maar een straatnaam? 50 jaar geleden overleed Dina Demers.
Reacties. De elektrische dienst van de koolmijn.
Schenkingen

   
2008
jaargang 25
nr. 3
Red. Denkend aan Albert Cretnik
R. Babczuk en J. Kohlbacher. Honderd jaar geleden. Funktionarisme de achtste plaag.
R. Dexters en J. Kohlbacher. De Oude Rijksheerlijkheid. 1553. Toen Eisden aan de heren van Leut verkocht werd.
P. Janssen. Mijnwerkersverhalen. De Mijnmeters.
MJ Brabants. Volkskunde. De verdwenen kruisprocessie.
P. Kelleners. Fotodocument. Gouden bruiloft Wijshof-Klingeleers.
J. Martens en Jean Ramakers. Genealogie. De kwartierstaat Wijshof-Klingeleers.
Red. Reacties.
M. Dexters. De kleine geschiedenis. Vreuger Joare.
P. en J. Kohlbacher. Gouden Volleybalpioniers.
Red. Schenkingen
Red. De twintigste Open Monumentendag. Emoties rond de regie.
J. Kohlbacher. Niet meer dan een straatnaam? De Lucien Schalenborghlaan

   
2008
jaargang 25
nr. 4

het 100 ste nummer

Kohlbacher J.Honderd nummers? Honderd nummers!
R. Babczuk en J. Kohlbacher. Honderd jaar geleden. De zeven vette en de zeven magere jaren..
R. Dexters. Volkskunde. Over feestkledij en een oud liedje: “rijpe rök”.
P. Kelleners. Fotodocument De familie Dedroog in 1937
J. Martens en Jean Ramakers. Genealogie. De kwartierstaat Dedroog-Verhagen
MJ Brabants. Parochiale geschiedenis. Dood en begraven. Medeleven en burendienst.
J. Kohlbacher. Eisden in 14-18. 90 jaar geleden. Het einde van de grote oorlog.
J. Kohlbacher Mijnwerkersverhalen. De bedienden
Red. Reacties.
Red. Sint Barbara te paard ?
Red. Tom Gendera nam afscheid.
M. Klingels en J. Kohlbacher. Eisdens Profiel. 60 jaar geleden.
Pierre Simons, een legendarische transfer.
Red. Jos Gysemberg, onze drukker 1930-2008.
Red. Schenkingen en Altijd een einde voor een nieuw begin.
J.K. De kleine geschiedenis. Zalig Nieuwjaar met…”Het schandaal van Eisden St. Barbara.

 

 

Onderwijs
2009
jaargang 26
nr. 1

Red.  Denkend aan Chris Doumen
Babczuk R., en Kohlbacher J., Honderd jaar geleden.We gaan naar Amerika.
Kohlbacher J.,Eisden in de Eerste Wereldoorlog. Jan Dedroog: spion en censor
Ons museum in Openbaar Kunstbezit.
Roosje Chini exposeert in Beek.
Brabants M.J., Schladen J.,: Parochiale Geschiedenis. Van Pèèrdskeutele Pier tot Paas  Eisden
Dexters R., Kroniek van een oorlog. Nieuwjaarsdag 1945 De raid op As.
Janssen P., Mijnwerkersverhalen. De Ajusteurs.
Onderwijs in Eisden. Opstel van Mrhar Jozef. Mijn vakantie in Yougoslavië.
Pierre Kelleners. Fotodocument: Gouden Bruiloft Dubois-Winkels
Martens J., Ramakers J.,Genealogie Dubois Winkels
Schenkingen
Reacties
Brabants M.J., Verdwenen beelden. De huisjes van het Vrijthof

Kohlbacher J., Volkskunde. Berkensap tappen
   
2009
jaargang 26
nr. 2

Babczuk R., en Kohlbacher J., Honderd jaar geleden.
Dexters M., Mijnwerkersverhalen. De geschiedenis van de mekanografie
Dexters R., De Belgische revolutie en de gemeenteraadsverkiezingen in 1830 te Eisden
Kohlbacher, J., Karikaturen in de Eisdense verkiezingen
Dexters R., Eisdens Profiel:Fons van Wanzeele
Kelleners P., Fotodocument. De familie Dexters-Dirckx
Martens J., Ramakers J., Genealogie. De kwartierstaat van de familie Dexters-Dirckx
Schenkingen
Reacties
Babczuk R.,Kohlbacher U., verdwenen beelden. De kiosk na 58 jaar


   
2009
jaargang 26
nr. 3
Babczuk R., en Kohlbacher J., Honderd jaar geleden. De afkoeling van de zon.
Kelleners P., Fotodocument. De familie Aussems-Ramakers
Martens J., Ramakers J., Genealogie. De kwartierstaat  van de familie Aussems-Ramakers
Kohlbacher,J., Kadaster 1842. Een goed doortimmert huis.
Kohlbacher,J., In en rond ons museum. De blaaspijp.
Trips E., Archeologie. Kenden de Gallo-Romeinen steenkool..?
Reacties. Nog een verkiezingskarikatuur.
Brabants MJ., Schladen J., Volkskunde. De grote en kleine was.
Kohlbacher J., Mijnwerkersverhalen. De logementhuizen van de koolmijn;
Ons aanbod voor Open Monumentendag gewaardeerd.
Meer dan 4000 pagina’s lokale geschiedenis.
Schenkingen.
Red. Kleine geschiedenis. VLAM Eisden 50 jaar
Red. Kleine geschiedenis. Tachtig jaar Sloveense vereniging.
Red. Open Monumentendag 2009. Vijf Maasmechelse monumenten.
   

2009
jaargang 26
nr. 4

Babczuk R., en Kohlbacher J., 100 jaar geleden. De koning is dood maar geen loting meer.
Red. En dan was er de cultuurprijs 2009 voor Pollie Gregoor.
Kelleners P., Fotodocument. De familie Verstegen-Ramakers.
Martens J., Ramakers J., Genealogie. De kwartierstaat  van de familie Verstegen-Ramakers.
Kohlbacher, J. Volkskunde. Het bericht en het Eisdense verhaal. Donstrekken.
Red. Denkend aan Jan Simons.
Dries Janssen. Een dove netel in een open graf.
Red. Oud Nieuws ? Goed Nieuws !
Dries Janssen. Eisdense poëzie. Geschonden landschap.
Schenkingen.
Kohlbacher J., Mijnwerkersverhalen. Het kostgangersysteem. Vreemde mannen in huis.
Red. Kleine Geschiedenis. 50 jaar Mie Merkenstraat.
Hay, J. Eisden in 14-18. Het graf van mijn grootvader.
In en rond het museum. Een beeld. Twee gezichten.
Reacties. Mooie brok Maaslandse geschiedenis door F. Medaer.
Kohlbacher, J. Nieuwjaarswens. Zoo sprak de tijd.


 

 

 
2010
jaargang 27
nr. 1

Babczuk R. en Kohlbacher J. Honderd jaar geleden. Met de nevelkar vertrokken …      
Kohlbacher, J. Onderwijs in Eisden. Eisdense kinderen en hun winters van toen …       
Brabants MJ.:Fotodocument. De familie Stijnen-Ramakers                   
Martens J. Genealogie. De kwartierstaat Stijnen-Ramakers                   
Bonné J., Mijnwerkersverhalen. Mijn broer Laurens …                         
Kohlbacher, J. Volkskunde. Paasmaandagtradities in het dorp en in de cité.       
Volkskunde. Het Sloveense koor ‘Slomsek’                                            
Kohlbacher, J. Volkskunde: Verjaardagen van drie wedergeboorten      
Kohlbacher, J. De oude rijksheerlijkheid. 40 Jaar processen voor slibgrond van de Maas                                                                                                                   
Red. Erfgoeddag: Fake, imitatie, namaak of na-aperij                            
Red. In en rond het museum. De 100.00ste                                              
Red. Reacties en Schenkingen, Red. Open Monumentendag

   
2010
jaargang 27
nr. 2
Babczuk R. en Kohlbacher J. Honderd jaar geleden.Middelbaar Onderwijs in het Nederlands?
Stan Datun. Opstel. Mijn vakantie in Polen.
Red. Reacties en Schenkingen
P. Kelleners. Fotodocument. Het huwelijk Simons-Dexters 1930.
Martens J.,: Genealogie. De kwartierstaat Simons-Dexters
Red. De kleine geschiedenis. Het Korhoen bestaat 25 jaar.
Red. 100 jaar Eisden Cité
Kohlbacher J. Mijnwerkersverhalen. P. Janssen. Van de schoolbank de put in.
Kohlbacher J. De Oude Rijksheerlijkheid. Toen de Schietskuil nog heide was.
Kohlbacher U., Allemaal Beestjes. De aalscholver.
Kohlbacher J. Het Eisdense atheneum bestaat 50 jaar.
Claessens J. Verdwenen beelden. Het Eisdense openluchtzwembad
   
2010
jaargang 27
nr. 3
Babczuk R. en Kohlbacher J.:Honderd jaar geleden. Ter bevordering van de vreemdelingen...
Kohlbacher J.: 100 jaar Eisden-Tuinwijk. Straten zonder namen
Kohlbacher J.: De oude rijksheerlijkheid. Het Eisdense Bunderboek
Red. Denkend aan... Fons Claes
Meulemans P en Kohlbacher J.: Mijnwerkersverhalen. De mijningenieur, Ir. Gerard Cops
Kohlbacher J.: Volkskunde. Het oude pinspel... en Laurel en Hardy
Kohlbacher J.: De kogel is door ... een beschermde regie !!
P. Kelleners. Fotodocument. 1978-Gouden Bruiloft van Bernard-Niessen
Martens J.,: Genealogie. De kwartierstaat Bernard-Niessen
Kohlbacher J.: In en rond het museum. Van de ondertas, de directeursvilla, Anna Boch tot V. Van Gogh
Kohlbacher J.: Kunstbiënnale Manifesta 2012
Kohlbacher J.: Onderwijs in Eisden. Een fis gevangen
Kohlbacher J.: Mijnwerkersverhalen. Vijftig jaar geleden in de krant ...
Red. Schenkingen
   
2010
jaargang 27
nr. 4
Redactie: In en rond het museum: 15 jaar museum van de Mijnwerkerswoning
Babczuk R. en Kohlbacher J.: Honderd jaar geleden: Leve de republiek ! Weg met de kartonnen koning
Redactie: Oproep: voor de 28ste keer ...!
Kohlbacher J.: Mijnwerkersverhalen: Vrouwen en kinderen eerst ...
Kelleners P: Fotodokument: De Gouden Bruiloft van Lucas en Marie Scheepers-Dirkx
Martens J.:Genealogie: De Kwartierstaten van Lucas Scheepers en Marie Dirkx
Kohlbacher J.:100 jaar Eisden-Tuinwijk: Familie Jacquet als eerste bewoners van de Cité
Kohlbacher J.:Volkskunde: Vijf generaties Scheepers, goed voor vijf generaties kleermakers
Kohlbacher J.:Oproep: Bewegende beelden van de cité
Kohlbacher J.:De kleine geschiedenis: De laatste pijl verschoten ... De vrije boogschutters Eisden
Redactie: 100 jaar Eisden-Tuinwijk
Kohlbacher J.:Onderwijs in Eisden. 1953 Mijn vakantie in Zwitserland
Bauduin J.: Eisdense poëzie: Diep in de schoot der aarde
Redactie: De kleine geschiedenis: Wie kent ze nog ...?
Redactie: Schenkingen
 

2011
Jaargang 28
Nr.1

Babczuk R. en Kohlbacher J.: Honderd jaar geleden: Eene ambachtschool in de Maasvallei onontbeerlijk.
Kohlbacher J.: Mijnwerkersverhalen: Vrouwen en kinderen eerst 2
Redactie: De kleine geschiedenis. Sporen van een koninklijk bezoek.
Brabants MJ.: Fotodocument. Huwelijk Gorissen-Dedroog
Martens J.: Genealogie Kwartierstaten Gorissen-Dedroog
Redactie: 100 Jaar Tuinwijk. De eerste bewoners van de Grote Burelen
Dexters, R.: Onderwijs in Eisden. Het veranderde landschap rond een Eisdense opstel.
Dexters, R.: Parochiale geschiedenis. Grasduinen in een register van openbare verkopen.
Meyers, P.: Plat Eisders. Itter, itter-et..?
Redactie: Verdwenen Beelden. De Eisdense draaibrug.
Redactie: Schenkingen

   
2011
Jaargang 28
Nr.2

Kohlbacher J.: Denkend aan Pierre Janssen 1923-2011
Babczuk, R. en Kohlbacher J.: Honderd jaar geleden: Volksgeluk der Maasvallei. Collegie en Normaalschool
Kohlbacher J.: Kroniek van een oorlog. De onverwachte vlucht naar Engeland
Brabants MJ en Ramakers J.: Fotodocument Tommissen-Dirckx
Martens J.: Genealogie: Kwartierstaten Tommissen Dirckx
Kohlbacher J.: De kleine geschiedenis. Jaak Stevens, het grote Patrogevoel.
Dexters P.: Mijnwerkersverhalen. 95 jaar geleden: een loonsverhoging van 3 centiemen.
Redactie: Volkskunde. Leren lopen met het looprek
Redactie: Reacties Aw Denk
Redactie: 100 jaar Tuinwijk. Driemaal de bomen in.
Debois M.: Onderwijs in Eisden. Opstel.  De kruisdagen
Redactie: Oproep. Kom uw eigen verhaal vertellen.
Redactie: Verdwenen Beelden. De Grand Bazar is weg;
Redactie: Schenkingen

   
2011
Jaargang 28
Nr.3

Kohlbacher J.:  Denkend aan Poldi Fronczyk 1925-2011
Babczuk R. en Kohlbacher J.: Honderd jaar geleden. De directeur is Fransch en Vlaamsch
Dexters R.: Kroniek van een oorlog. De activiteiten van het Belgische Roode kruis Afdeeling Eysden 10 mei 1940
Bratus S.: Mijnwerkersverhalen. De stempelcontroleur.
Kohlbacher J.: De kleine geschiedenis. De Boekenanierstraat
Kohlbacher J.: Volkskunde . „t Hommelt“ Rond het onweer.
Redactie: Rond het Museum. Van  rookhokje tot rooktorentje
Brabants MJ: Fotodocument  Ramaekers-Vranken
Martens J.: Genealogie: Kwartierstaten. Ramaekers-Vranken
Ramakers A.: Onderwijs in Eisden. 1927 Het opstel van Albert Ramakers
Venken T.: 100 jaar Tuinwijk. De Cantate boom
Redactie: Dit is de 4500ste  pagina van ons tijdschrift
Redactie: Schenkingen

   
2011
Jaargang 28
Nr.4

Redactie: Nieuwjaarswensen
Babczuk R. en Kohlbacher J.: Honderd jaar geleden. De verkiezingsmoord van Eysden.
Dexters R.: Kroniek van een oorlog. De activiteiten van het Belgische Roode kruis Afdeeling Eysden 10 mei 1940
deel 2
Kohlbacher J.: Mijnwerkersverhalen. Boeten onder en boven
Brabants MJ: Fotodocument  Peeters-Dexters
Martens J.: Genealogie: Kwartierstaten. Peeters-Dexters
Bohner F.: Onderwijs in Eisden. Opstel St. Niklaas afhalen
Kohlbacher J.: Parochiale kroniek. 75 jaar Sint Barbarakerk
Brabants MJ.: Parochiale kroniek. Pastoor Moors 70 jaar priester
Redactie: Schenkingen

 
2012
Jaargang 29
Nr. 1
Babczuk R. en Kohlbacher J.: Honderd jaar geleden. En een twee jaar lange epiloog.
Dexters, R.: Kroniek van een oorlog. De activiteiten van het Belgische Roode Kruis Afdeeling Eysden 10 mei 1940. Deel 3.
Meyers, P. Plat Eisders.
Martens, J. Fotodocument: Gouden bruiloft. Chris Ramakers- Greet Linkens.
Martens, J., Genealogie families Chris Ramakers- Greet Linkens
Daamen, T., en Szostek, Mijnwerkersverhalen. Marqueurs en stockmeters.
Red. Oproep. Op zoek naar de KWB geschiedenis.
Brabants, M.J., Verdwenen Beelden. Het Klein Vrijthof.
Gregoor, P. Het monument van de putmannen
Red. In en rond het museum
Kohlbacher, J., Onderwijs in Eisden. De eerste schoolstrijd 1878-1884.
Red. Oproep. Het Volkshuis aan de Kruindersweg.
Red. 1930. Karnavalviering in Eisden Dorp
Red. Cité Duits eindelijk wetenschappelijk benaderd.
Schenkingen. Dank U wel!
   
2012
Jaargang 29
Nr.2

Meulemans, P., Ten geleide. De Putmannen.
Kohlbacher, J., Monument. Wie bouwde de zeven torens van Thebe.
Kohlbacher, J., Mijnwerkersverhalen. De geweigerde dood van Severino Viola.
Bronckaers, E., Mijnwerkersverhalen. Schipper Jan Bezemer moest ondergronds sterven.
Babczuk R. en Kohlbacher J.,100 jaar geleden. De Titanic en de Rosse Maan
Red. Poldi Fronczyk aan de eer in Keulen.
Red. Citéduits. Niet te oud om nieuw te zijn.
Martens, j., Fotodocument. Familie Ramakers-Pannemans in 1938
Martens, J. Genealogie. Pieter Ramakers en Leontine Pannemans
Kohlbacher, J. De Oude Rijksheerlijkheid. Leut, Eisden en Meeswijk en hun protestanten.
Kohlbacher, J., Volkskunde. Pakke Stien. De vrouw van As en andere figuren.
Red., In en rond het Museum. Manifesta 9 en onze geborduurde wanddoekjes.
Red., Gartencity#1. CC Maasmechelen & Museum het Domein
Red., Verdwenen beelden. De Zandberg en de Kip
Red., Denkend aan Lucien Bogers en Lino Lopez.
Red., Schenkingen                           

   
2012
Jaargang 29
Nr.3

Babczuk R. en Kohlbacher J.,100 jaar geleden. Van analfabetisme tot Hendrik Conscience                         Kohlbacher, J., Denkend aan Yvonne Sterk.
Red., In en rond ons Museum. Prof. Hirotaka Yoshioka op bezoek. Verfilming van het leven van Rocco Granata in en rond het Museum van de Mijnwerkerswoning.
Martens, J. Fotodocument: Familie Dedroog Dirix                                  
Dedroog, Y., en Martens, J., Genealogie: Familie Dedroog Dirix                                                       
Kohlbacher, J., De vergeten migratie. De Karpaatse gemeenschap:                                                               
Kohlbacher, J., Kroniek van een oorlog: de oorlog van vader Popovic                                            
Kohlbacher, J., Mijnwerkersverhalen: De rush naar het zwarte goud bleef uit.                            
Meyers, F., Brabants, MJ., De kleine geschiedenis. 1911. Verdienen en Winkelen                                      
Red. Uitstap naar Manifesta en de Sixty’s                 
Ramakers, A., Onderwijs in Eisden. Opstel Kermis op het Vrijthof
Red. Verdwenen Beelden: De eerste kiosk                                                                           
Aendekerk, P. Het harmonieorkest. Een geschiedenis.
Schenkingen: Met onze oprechte dank.

   
2012
Jaargang 29
Nr.4

Themanummer
25 jaar geleden & zoveel verhalen later - Eisden - de mijnsluiting

Dit nummer omvat een compilatie van oude mijnwerkersverhalen, legenden, recente interviews met vele betrokkenen. Mijnwerkers, bedienden, ingenieurs en andere rechtstreeks betrokkenen doen hun verhaal. Dit alles gespreid over 128 rijk geïllustreerde pagina’s.

Voorwoord
18 december 1967 - De laatste brok Eisdense kolen
Cecilia Roebroeck
Beppi Chini
De dood van Ingenieur Liben
Ir. Jacques Vanderputte - Zij leggen de strop rond onze nek
Leo Kohlbacher - Dit kan niet
Fons Bodson
Gino Sommacal - De mijnwerker: Man van alle beroepen
De Teijheks
Boeten onder en boven - Van het klompenbriefje tot het vijfde
Het spook van de vinnet
De Lampisterie
Van pungel tot mallet, van sjnoef tot sjik
95 jaar geleden - Een loonsverhoging van 3 centiemen
De stille sluiting van het ziekenhuis van Leut
1993- De stekker uit de elektriciteitscentrale
Met veertien de put in - Kinderarbeid ?
2 Opstellen en 1 lino
De bout'feu of schietmeester
Tillio Biasi - De mijn betaalde goed
Harrie Berezinski - Het enige dat er was
Bob Sponga - Ik heb het niet gemist
Ir. Gerard Cops - De mijningenieur
Fred Vanhinsberg - Van op de eerste rij
Afbraak neen … ?
De Ajusteur - De duivel-doet-al van de ondergrond
Jean Smits - De druk op de knop mocht niet meer
Kleurrijke figuren in mijnwerkersverhalen
Ir. Jacques Vanderputte - Wij wilden het geleidelijker doen
De merkwaardige fusie van de Limburgse Mijnen
André Reul - De mijn trekt zich terug uit de cité
Marqueurs en stockmeters
Michel Smorag - Ik heb veel kansen gekregen
De muizen en krekels - Waar zijn ze gebleven?
Stefan Bratus - De stempelcontroleur
Joesj Bors - Voldoening en pijn - maar opnieuw starten
Kaya Neçdet - Ik wilde in de put blijven
René Lalieu - Mijnwerkers hadden behoefte aan informatie
Rik Venken - Zwaar ontgoocheld
Ir. Hugo Bollen - De sluiting die naar een opening leidde
Pedro Garcia - Van het stortbad naar de carwash
Oktaaf Rutten - De kapelaan aan het stakingsvuur
Frans Zvar - Hij stond er, elke dag opnieuw
Tijdlijn
Bibliografie en bronnen - Dank

 
2013
Jaargang 30
Nr.1

Red. Denkend aan Flor Vanloffeld
Dries Janssen. Eisdense poëzie. Wat duit ’t good
Pierre Meulemans. Honderd jaar geleden:1912-1913. Bescheiden rechten voor de vrouw
Jan Kohlbacher. Mijnwerkersverhalen. De treinmannen
Red. Stichting Erfgoed Eisden
Red. Denkend aan Jef Dirkx
Jan Kohlbacher. De vergeten migratie. Een kudde Italianen
Jackie Martens. Fotodocument. De familie van André Smeets en Maria Hamers
Jackie Martens. De kwartierstaten van André Smeets en Maria Hamers
Jackie Martens. Genealogie Smeets-Hamers
Red. Verdwenen Beelden. Het brugwachtershuis brug Eisden 2
Jan Kohlbacher. Eisdens Profiel. Cécile Roebroeck. De eerste vrouwelijke studente aan de Leuvense universiteit en eerste Eisdense apotheker
Denkend aan Lydia Smith-Salden
Denkend aan erepastoor Jozef Moors
Parochiale Geschiedenis. Pastoor Gerard Vandeweyer laatste titelvoerend pastoor
Red. Erfgoeddag 21 april 2013
Red. We zoeken enthousiaste Gidsen met het hart van de verteller
Schenkingen

   
2013
Jaargang 30
Nr.2

Pollie Gregoor. Tijdschrift Erfgoed Eisden. De coverstory
Pierre Meulemans. Honderd jaar geleden. De stakingsgeest bij de arbeiders
Jan Kohlbacher. Mijnwerkersverhalen. Michel Thoné. Een lange loopbaan voor en tussen het mijnhout
Red. Denkend aan André Reul
Red. Fotodocument. De familie Kelleners-Winkels
Jackie Martens. De kwartierstaten van de familie Kelleners-Winkels
André Verheyen. Kroniek van een oorlog. De Duitse aanval spitst zich toe op de brug van Eisden
Jan Kohlbacher. Eisdens profiel. Prof. Em. Charles van Wymeersch. Dr. Honoris Causa
Red. Parochiale geschiedenis. De broederschappen van de Willibrordusparochie
Onderwijs in Eisden. Het eerste schooljaar van de middelbare school
Red. Cité Duits onder het vergrootglas van de taalkundigen
Leonie Cornips. Taalcultuur. Cité Duits
Pollie Gregoor. In en rond het museum. Icarus de vogelverschrikker van het museum
Schenkingen

 

 

2013
Jaargang 30
Nr.3

Pierre Meulemans. Honderdjaar geleden. Vrouwen naar de universiteit
Jan Kohlbacher. Mijnwerkersverhalen. De Turken komen!
Red. Wie schrijft die blijft. Odette Philippart. Tous contes faits.La ballade de Mélie
Jos Hermans. Fotodocument. De familie Hermans-Simons
Jackie Martens. Kwartierstaten. Pieter Hermans en Paula Simons
Red. Kroniek van een oorlog.  De brug gaat springe.
Jan Kohlbacher. De vergeten migratie. De Oostenrijkers
Jan Kohlbacher. In en rond het museum. Het huiske en andere toiletartikelen
Red. Eisdens Plat. De nieuwe impuls. Veldeke Maasland
Norbert Heymans. Verdwenen beelden
Red. Volkskunde. De bijnamen laat ze niet verdwijnen
Red. Eisden in 1914-1918
Schenkingen

   
2013
Jaargang 30
Nr.4

Woord vooraf
Pierre Meulemans. Honderd jaar geleden De grootste ijsfabriek ter wereld
Jan Kohlbacher. Mijnwerkersverhalen. W. Hanisch en zijn lamp
Jan Kohlbacher. Vergeten migratie. De Slovenen
Red.Fotodocument. De familie Bekkers-Dezeure
Jackie Martens. De kwartierstaten T. Bekkers-S. Dezeure
Red. De actualiteit kleuren met oude verhalen: Geen Zwarte Piet maar Zwarte Duivels. Krabbya Boema. 45 meter hoog
Red. Onderwijs in Eisden. Opstel. De schoolwandeling naar Leut
Red. De film Marina en de hoofdacteur van Eisdense oorsprong
Red. Wie schrijft die blijft. Gustaaf Asaert
Red. Volkskunde. De bijnamen in het dorp
Red.Verdwenen beelden. De bakkerskar van de koolmijn Limburg-Maas
Schenkingen

 
2014
Jaargang 31
Nr.1

Red. Van de redactie
Meulemans P.Honderd jaar geleden. De schoolplicht…en Elekrisch licht!
Kohlbacher J. Mijnwerkersverhalen: Willem Houben en het Sint Barbararecord
Dexters R. Eisden in de Franse tijd. De Muyerkes, de Vrietselbeek en La Rigole Navigable
Brabants Marie Jeanne: Fotodocument. De familie Brabants-Simons
Martens Jackie : Genealogie de Kwartierstaten Simons –Brabants
Hendrickx Frieda : Herinneringen aan de Geeststraat
Red. In en rond het Museum: Gouverneur Reynders, Stijn Coninx en Muharrem Ciftci op bezoek
Red. In en rond het Museum: “Marina” nog altijd in het museum
Red. Volkskunde. De bijnamen in het Dorp. Deel 2
Peeters Jef. De Eerste Wereldoorlog. De eerste Duitse soldaten in het Dorp
Kohlbacher J. Honderdste verjaardag. Madame Vigneron 1914-2014
Corthouts R.M. Onderwijs in Eisden. Opstel: De schoolsoep
Kohlbacher J. 30 jaar geleden. De Eisdense mijnramp
Kohlbacher J. Onderwijs in Eisden. De “Franse” School
Red. De Stichting Erfgoed Eisden vierde haar 30 jarige bestaan
Red. Erfgoeddag Zondag 24 april 2014. Zonder Grenzen
Red. Schenkingen.Met onze hartelijke dank

   
2014
Jaargang 31
Nr.2

Meulemans P. 100 jaar geleden - Spanning, staking maar vooral feesten
Kohlbacher J. Mijnwerkersverhalen - R. Hoeyberghs. Met vallen en opstaan
Kohlbacher J. De vergeten migratie: De Walen - “Ze kwamen als kolonisten"
Red. Volkskunde - Achter de feiten. Of het liedje van “den Vreeselijken Moord te Eysden”
Kelleners M. Fotodocument - 1964 Het huwelijk van Godelieve Kelleners en Mathieu Ramakers
Martens J. Genealogie en Kwartierstaten - Kelleners-Ramakers                                   
Welkenhuyzen L. Volkskunde - Herinneringen aan Baggen Ties
Red. In en rond het Museum - Les Rosiers de la Reine- De rozen van de Koningin
Red. In en rond het Museum - De 125.000ste bezoeker aan ons museum
Brabants MJ. en Peeters Jef Volkskunde - Bijnamen in het dorp deel 3 - Van den Aaftrekker tot Zanneke
Red. Onze werking. Erfggoeddag 2014 - Van  heinde naar verre
Red. Onze werking Wij gaan de boer op… voor ons archief
Red. Schenkingen en Dank aan de Eisdenaren in het buitenland voor hun medewerking aan onze
tentoonstelling “Van Heinde naar Verre" 

   
2014
Jaargang 31
Nr.3
jrg 31 nr3

SPECIALE UITGAVE :
MAASMECHELSE DORPEN IN WO I - Het dagelijks leven

Een gezamelijke uitgave van de heemkundige kringen 't Oude Grimbiaca, Vochte en Stichting Erfgoed Eisden over Wereldoorlog I in Opgrimbie, Vucht en Eisden.

Tientallen verhalen, getuigenissen en feiten schetsen een knap beeld van het dagdagelijkse leven onder de Duitse bezetter.

   
2014
Jaargang 31
Nr.4

Ludo Coenen - Van de redactie: Jan Kohlbacher - Ereburger
Jan Kohlbacher - Honderd jaar geleden: Lansier Karel Janssen - Eisdenaar in de Groote Oorlog
Pierre Meulemans - Mijnwerkersverhalen: Rik Schepkens - Het verhaal van een putman
Red. - Wie schrijft die blijft: Vucht - 75 jaar na de vlieger
Jan Kohlbacher - Vergeten migratie : De Polen - Met vier in de aanbieding
Marie Jeanne Brabants: Fotodocument: De familie Charel Janssen en Maria Vranken
Jackie Martens - Genealogie: De Kwartierstaten Charel Janssen en Maria Vranken
Red. - Volkskunde: Bijnamen in het dorp - Deel 4
Onderwijs in Eisden: Opstel - Tachtig jaar geleden
Red. In en rond het museum: Hoog bezoek - Bezoek uit Marcinelle
Anne-Liese Brabants - Herinneringen: De jeugdherinneringen van Anne-Liese Brabants
Jan Kohlbacher - Volkskunde: Duivel, Krampus of Zwarte Piet
Red. - In en rond het museum: Gluren bij de buren
Red. - In en rond het museum: Het Cité Duits - Een internationaal studiethema
Red. - Verdwenen beelden: De processie trekt uit
Schenkingen
Nieuwjaarswens - Fondsenwerving


 
2015
Jaargang 32
Nr.1

Red.- Denkend aan René Lalieu.
Jef Wibail - Honderd jaar geleden.  Joseph Wibail. 
Jan Kohlbacher - Mijnwerkersverhalen.  Bob Sponga. Groene baretten en puthelmen.
Jan Kohlbacher - Vergeten migraties: De Hongaren.
Pierre Kelleners - Fotodocument. De familie Dedroog- Janssen.
Jackie Martens. - Genealogie: Joannes Dedroog en Petronella Janssen.
Red. - Denkend aan Willy Rogovnik, Léon Cornet, Walter Ilczyscyn.
Jan Kohlbacher - Kroniek van een oorlog. Tommys van de Maas tot in de Cité.
Pierre Kelleners - De wedergeboorte van de Eisdense reuzen.
Jan Kohlbacher - Herinneringen van Marieke Frensen.
Red. - De verhuis van ons Archief Red.
Red. - Verdwenen beelden. Verdwenen huisjes Flor Vanloffeld
Red. - Reacties.
Schenkingen

   
2015
Jaargang 32
Nr.2

Tony Schalenborg - Honderd jaar geleden. Oorlogsschade in Eisden en Vucht.
Jan Kohlbacher - Mijnwerkersverhalen. Jan Bednarz. Mijnlamp ? Mijn lamp.
Red. - Denkend aan: Bob Sponga en Gino Bevilaqua
Denise Bronckaers - Kroniek van een oorlog. Herinneringen aan die 10de mei.
Robert Dexters - Kroniek van een oorlog.75 jaar geleden. De vooravond van WO II door de ogen van Eisdense schoolkinderen.
Red.- In en rond het museum. Beurs voor het onderzoek naar het Cité Duits.
Jackie Martens - Fotodocument. De familie Joannes Jeurissen en Maria Dexters.
Jackie Martens - Genealogie. De Kwartierstaten Joannes Jeurissen en Maria Dexters.
Pierre Meulemans - De kleine geschiedenis.21 juli 1905. Eisden viert de 75ste verjaardag van België.
Jan Kohlbacher - Vergeten migraties. De Tsjechen en Slovaken.
Schenkingen

   
2015
Jaargang 32
Nr.3
Tony Schalenborg - Honderd jaar geleden: Oorlogsschade in Eisden en Vucht - Deel 2.
Jan Kohlbacher - Mijnwerkersverhalen: Giesbert Dirkx - Per half dozijn naar de put.
Robert Dexters - Archeologie: Een historie van de Eisdense archeologische vondsten.
Marie-Jeanne Gorissen - Fotodocument: De familie Dedroog-Brouns.
Jackie Martens - Genealogie: De kwartierstaten Dedroog-Brouns.
Maurice Hermans - Herinneringen van Maurice Hermans.
Jan Kohlbacher - 85 jaar geleden: Schacht II werd in gebruik genomen.
Jan Kohlbacher - Kroniek van een oorlog: 70ste verjaardag van het einde van een oorlog.
Flor Vanloffeld - Verdwenen Beelden: 1935 - Het gemeentehuis en de dorpsplaats.
Schenkingen
   
2015
Jaargang 32
Nr.4
Jan Kohlbacher - Denkend aan: Jean Ramakers
100 jaar geleden: Oorlogsschade in het Kasteel van Leut
Jan Kohlbacher - Tijdschrift Eisden: Dit is pagina 5500!
Jan Kohlbacher - Mijnwerkersverhalen: Louis Verheyen - Negen jaar met de ceinture om het lijf
De kleine geschiedenis: Eisdense ‘overbruggingsverhalen’
Fotodocument: De familie Boosten
Jackie Martens - Genealogie: De kwartierstaten Boosten-Ramakers
Kleine Eisdense familiekroniek: Eisdense molenbezitters en de Vuchterse molen
Maurice Hermans - Herinneringen van Maurice Hermans - Deel 2
Jan Kohlbacher - Parochiale geschiedenis: De mijnwerkers en hun heiligen
De naam Eisden: Toen Eysden Eisden werd
Verdwenen Beelden: Toen Eysder Bosch nog een stukje heide was
Nieuwjaarswens
Schenkingen
 
   
2016
Jaargang 33
Nr. 1
Tony Schalenborgh.- Eisden in de Franse tijd: Grote kerkroof in Eisden  in 1797
Jan Kohlbacher.- Herinneringen: Mart Scheepers: een levende brok Eisdense geschiedenis
Gezocht. -Wie weet nog iets van het eierkuppen
Cité-Duits: In een tweedaags internationaal symposium “Mijnwerkerstalen”.
Fotodocument: De familie Holtof-Ramakers
Jackie Martens.- Genealogie. Kwartierstaten van de familie Holtof-Ramakers
Tony Lismont.- Mijnwerkersverhalen- De schacht of kravattenknoop
Rik Cops. Robert Dexters, Jan Kohlbacher en Pierre Meulemans - De kleine geschiedenis-Eisdense overbruggingsverhalen. Deel 2
Stichting Erfgoed Eisden-Erfgoeddag Rituelen. De doop van de reuzen. Rituelen in en rond het huis en rond de kerken.
De kleine geschiedenis.- 115 jaar Eisdense kleinveefokkers
In en rond het Museum.- Onze archiefwerking en twee doctoraten. Fondsenwerving.
Schenkingen
   
2016
Jaargang 33
Nr. 2

Tony Schalenborgh. -100 jaar geleden. Gemeenterekeningen van Eisden in de Grote oorlog
Jan Kohlbacher.- Mijnwerkersverhalen. 55 jaar geleden. De reserve C
Verdwenen Beelden. De bakkerij van de Welvaart.
Fotodocument: De familie Ramakers Salden.
Jackie Martens. -Genealogie : De familie Ramakers Salden.
Robert Dexters.- Archeologie: Historie van de archeologische vondsten in Eisden.
Stefan Bratus.- Onderwijs in Eisden. Leve ons patronaat.
Jan Kohlbacher. Pierre Meulemans.- Herinneringen. Gust Lespoix en de bijna verdwenen melkboerengilde.
Kroniek van een oorlog.- Grand Halleux en zijn rue  Eysden-Mines
In en rond het museum.- De doopviering van Mie Merken en Kris van Ties de Porion
Cité-Duits ook internationaal aan de eer.
Icomos-experte op bezoek
Schenkingen

   
2016
Jaargang 33
Nr. 3

Tony Schalenborgh. -100 jaar geleden. Gemeenterekeningen van Eisden in de Grote oorlog. Deel 2
Jan Kohlbacher.- Mijnwerkersverhalen. Briefjes,plaatjes en strookjes papier.
In en rond het museum.- Onze reuzen op Connecterra.
Fotodocument. -De familie Kessen- Brabants.
Jackie Martens. -Genealogie : De familie Kessen-Brabants
Verdwenen beelden.- Na 96 jaar geen Cité Kermis meer.
Jan Kohlbacher.- Migrantenverhalen- Een dubbel migratieverhaal L. Massa
De Oude Limburger 2016 in Mechelen-aan-de-Maas
Jan Kohlbacher. Pierre Meulemans-Herinneringen: Onze crememannen. Familie Simoni.De warme herinneringen van de ijsmakers
Jan Kohlbacher.-Herinneringen. Lieske Gilissen van de “Groupe”.
In memoriam.-Vasil Beres, Jozef Popovic en Edward Swierczynski.
Paul Sochacki -Kroniek van een oorlog. 1943 Luchtfoto  van de koolmijn.
Schenkingen

   
2016
Jaargang 33
Nr. 4

Tony Schalenborgh -100 jaar geleden: Uit oude oorlogskranten
Fotodocument: De familie Jaak en Anna Dexters-Janssen
Genealogie: De kwartierstaten Dexters-Janssen
Oproep: Denkt U weer even aan ons... ?
Jan Kohlbacher - Eisdens Profiel: Antoon Ramakers 30 jaar burgemeester
Jan Kohlbacher - Erfgoed: Koningin in wit
Jan Kohlbacher - Parochiale Geschiedenis: 80 jaar Sint-Barbarakerk
Marie-Jeanne Brabants - Verdwenen Beelden: De sjeur op de Geis
Jan Kohlbacher - Kleine Geschiedenis: 80 jaar Harmonie Vrij Vooruit Eisden
Jan Kohlbacher - Kroniek van een oorlog: De instrumenten van de harmonie
Publicaties van lezers: Caroline Schols ‘Simeon’- Arlette Hennek ‘Achterafland’
Weetje - 5775 bladzijden !
Nieuwjaarswens
Schenkingen

 
   
2017
Jaargang 34
Nr. 1

RED.  Ludo Coenen is de nieuwe voorzitter van de Stichting Erfgoed Eisden
SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden. Het dagelijkse leven in de Groote Oorlog                  
KOHLBACHER, J. Mijnwerkersverhalen. Fons Bodson. Ondergronds bestaan, bovengronds leven
RED. Ergoeddag 2017. Zorg. De zorgverstrekking van de Charbonnage
VERDWENEN BEELDEN. Het bevroren wasgoed
MARTENS, J. Fotodocument Familie Ramakers-Gorissen                                               
MARTENS , J. Kwartierstaten en genealogie                                                                                  
KOHLBACHER, J., Volkskunde De witte armband en de plechtige communie             
KOHLBACHER, J., Kleine geschiedenis.50 jaar geleden overleed beeldhouwer Alfred Courtens   KOHLBACHER J. De fusie Patro-Union Eisden. Een 75 jaar oude sociale kanttekening.                       
DEDROOG J., Kroniek van een oorlog.10 mei 1940 Onze 18 daagse vlucht. Deel 1
RED. Het Cité Duits krijgt kwaliteitsaandacht
SCHENKINGEN

   
2017
Jaargang 34
Nr. 2

SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden. Het dagelijkse leven in de Groote Oorlog                  
KOHLBACHER, J. Mijnwerkersverhalen. Gerard Breuls 38 jaar muziek in de ondergrond
RED. Het Cité Duits. Van Pasjakonnik tot Pasikonik.          
MARTENS, J. Fotodocument Familie Godelieve Janssen en Jules Ramakers                                    
MARTENS , J. Kwartierstaten en genealogie Ramakers-Janssen.
DEDROOG J., Kroniek van een oorlog.10 mei 1940 Onze 18 daagse vlucht. Deel 2
KOHLBACHER,J.,  Patro 75 jaar. Die maandagochtend bij de grote baas
RED. Denkend aan Maurice Delporte
RED. Tachtig jaar geleden de turnclub van Leut
IN EN ROND HET MUSEUM. De kinderambassadeurs van Eisden Tuinwijk
KOHLBACHER, J., 50 en 10 jaar geleden . Van rusthuis St. Jan naar Woon- en Zorgcentrum Heyvis
RED. Vrouwen in feest. 65 jaar Vrouwengilde en 5 jaar Femma
Denkend aan Mathieu Dexters. 1920-2017
IN EN ROND HET MUSEUM. Dee Sloveense minister op bezoek
De Kleine geschiedenis. Iedere tijd heeft zijn prijs
SCHENKINGEN

   
2017
Jaargang 34
Nr. 3
SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden. Het jaar 1917
KOHLBACHER, J. Mijnwerkersverhalen. Lambert Vanden Bergh: Streng maar rechtvaardig
BRABANTS, M J. Fotodocument Familie Dedroog-Meyers                                    
BRABANTS, M J. Kwartierstaten en genealogie Dedroog-Meyers
PEETERS, J. De Oorlogsverhalen van Gerard Peeters (1902-1992)
RED. Denkend aan. Mariette Schoolmeesters 1927-2017
KOHLBACHER, J. Mijnverleden. De Eisdense terrils - Deel 1
KOHLBACHER, J. Volkskunde. Het biechtbriefje, het boterbriefje en persjoenkele
SCHEPERS T. Reacties. Turnclub 'Willen is kunnen - Leut
KOHLBACHER, J. Onderwijs in eisden. Opstellen als nieuwsberichten
KOHLBACHER, J. In en rond het museum. Aren lezen. Toen en nu
RED. Verdwenen beelden. Boerderij - Hoek Langstraat-Rijksweg
SCHENKINGEN
   
2017
Jaargang 34
Nr. 4

SCHALENBORGH, T. -  100 jaar geleden. Eisden in de Groote Oorlog deel 5
KOHLBACHER, J. -  Mijnwerkersverhalen. Lila Plucieniczak. Een levensverhaal
KOHLBACHER, J. -  Eisdens profiel. Mark Erkens. Betogend voor muziek
REDACTIE - 6000 Bladzijden
KELLENERS, P. -  Fotodocument. De familie Verheyen-Winkels
MARTENS,J., KELLENERS P. - Genealogie familie Verheyen-Winkels
KOHLBACHER, J. - Mijnverleden. De Eisdense terrils (deel 2)
KOHLBACHER, J. - Herinneringen. Een chauffeurskepi overvol verhalen
REDACTIE - Onderwijs in Eisden. Kinderen schrijven, over 80 jaar gespreid, “Een avond thuis”
REDACTIE - Verdwenen beelden. Smalle straten als lanen
REDACTIE - Tentoonstelling. Onder en Boven
REDACTIE - Cité Duits. Onder professoren

 
   
2018
Jaargang 35
Nr. 1

SCHALENBORGH, T., Honderd jaar geleden. Eisden in de Groote Oorlog. Deel 6
KOHLBACHER, J.,Lambert Paredis Eisdense pastoor in de Eerste Wereldoorlg
KLEINE GESCHIEDENIS. Twee eisdensen eeuwelingen
KOHLBACHER, J., Mijnwerkersverhalen:  Na 55 jaar. Die twee van de reddingsploeg
PEETERS, J. Kroniek van een oorlog. De strijd om Eisden Dorp. September 1944
KELLENERS, P, Fotodocument:  Familie Van Reempts-Claessens
MARTENS, J. Kwartierstaten: familie Van Reempts-Bocken
MARTENS, J. Genealogie familie Van Reempts-Bocken
KOHLBACHER, J.,  30 jaar  geleden Het hospitaal van Leut werd gesloten
ERFGOEDDAG 2018 Kiezen voor het leven. Eisdense huweljken
30 JAAR GELEDEN DE KONINGINNESCHACHT KRIJGT EEN FACELIFT..  
IN EN ROND ONS MUSEUM. Het museum als filmdecor.
BRABANTS MJ.,Verdwenen beelden: Café Ons huis 
IN EN ROND ONS MUSEUM.. Op zoek naar centen voor een kindermuseum
IN EN ROND ONS MUSEUM. De huiszegen van Scherpenheuvel
J.K. Cité Duits. Denkend aan Yvan Polyanski
SCHENKINGEN

   
2018
Jaargang 35
Nr. 2

SCHALENBORGH ,T.  Eisden in de Groote Oorlog.  Deel  7                                                          
KOHLBACHER, J., Mijnwerkersverhalen. Fritz Becker: Scheepsarbeider, mijnwerker bootbouwer
PEETERS J. Kroniek van een oorlog. De inkwartiering Britse soldaten.                      
KELLENERS P.,Fotodocument: 1953 De familie Simons-Ramakers                                            
MARTENS J., Kwartierstaten: Alex Simons-Ramakers                                                                                 
MARTENS,J. Genealogie: Alex Simons-Ramakers                                                           
DENKEND AAN Rino Sponga                                                                                                            
BRABANTS, MJ., Verdwenen beelden: De viswinkel van Ramakers                                                          
KOHLBACHER, J. Sprankelende HerinneringenDe limonadefabriek van Sander Simons        
REACTIE: De Koninginneschacht                                                                                                         
J.K., De kleine geschiedenis . De Nachtwacht trok door Eisden                                                                
KOHLBACHER, J. Sociale geschiedenis. 1924 Gust Cool en zijn visie op de mijnwerker                        
Denkend aan :  Victorine Coopmans,
Denkend aan :  Gust Lespoix
Denkend aan :  Vic Szsostek
ACTIVITEITEN: Tentoonstelling Onder en Boven, Erfgoeddag: foto’s
SCHENKINGEN. Dank      

   
2018
Jaargang 35
Nr. 3

SCHALENBORGH, T., Eisden - Het leven in de Groote Oorlog, deel  8
KOHLBACHER, J., Mijnwerkersverhalen. Albert Bemelmans: 25 jaar bediende
FILM KOOLSTOF. Een warme ode aan onze eigen steenkoolmijngeschiedenis
BRABANTS,MJ., Fotodocument. De familie Meyers-Kraewinkels
MARTENS, J. , Kwartierstaten van de familie Meyers-Kraewinkels
MARTENS, J., Genealogie. familie Meyers-Kraewinkels
KOHLBACHER, J.,Parochiale geschiedenis. Eisdense Sint Barbaraparochie 90 jaar.
HOEDEMAEKERS, J. Herinneringen.1946-1960.Mijn memoires en bezigheden op de Bank van Brussel in Eisden
J.K., De kleine geschiedenis. Jeugdhuis OKE .Afscheid van een gebouw, een plaats, jeugdsentiment
KOHLBACHER, J.,Verdwenen beelden. De machinezaal  van de koolmijn.
IN EN OM HET MUSEUM. Ons kindermuseum
ROGIERS, J., Opstel. Op schoolreis
Mededeling. Programma afscheid van het Jeugdhuis OKE
SCHALENBORGH, T., 80 JARIGE OORLOG IN EISDEN. Een beetje geschiedenis
KINDEREN op zoek naar hun geschiedenis
SCHENKINGEN

   
2018
Jaargang 35
Nr. 4

SCHALENBORGH, T.,1918 - Eisden in het laatste oorlogsjaar
KOHLBACHER, J., Mijnwerkersverhalen. Jef Brunsch
De kleine geschiedenis. Auguste Urbain Demeyere
BRABANTS,MJ., Fotodocument. Huwelijk Marcel Ramakers en Ludwine Swillens
MARTENS, J. , Kwartierstaten van de familie Ramakers-Poncelet
MARTENS, J., Genealogie. familie Ramakers-Poncelet
BRABANTS,MJ.,Verdwenen beelden. De woning Horrix
KOHLBACHER, J., Kroniek van een oorlog. Een aanwezigheidsregister
REDACTIE, De kleine geschiedenis. Van Eeuwfeest naar eeuwfeest - Mariette Bouchet en Irene Babic
KOHLBACHER, J.- RIK COPS, De kleine geschiedenis. Eisdense veldwachters
BRABANTS, A-L.,Herinneringen. Pierre Meyers, een 'mooie mens'
REDACTIE., Eisdense straten. Louis Mercierlaan
REACTIE. ivm jeugdhuis Oke en opstel schoolreis
Nieuwjaarswens
SCHENKINGEN

 
2019
Jaargang 36
Nr. 1

RED. Denkend aan Paul Sochacki
RED. De kleine geschiedenis.  De Tuinwijk behaagt.
SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden. 1919: De oorlog is voorbij
KOHLBACHER, J. Mijnwerkersverhalen. Jean Smits
BRABANTS, M.J. Fotodocument 1991. De familie Bloemen en Lucia Driesen
MARTENS, J. Kwartierstaten en Genealogie. De familie Bloemen-Driesen
RED. Erfgoeddag 2019. 2 tentoonstellingen
KOHLBACHER, J. 100 jaar geleden. Als een balans een verhaal wordt.
COPS,R., SCHALENBORGH,T.,KOHLBACHER, J. De Eisdense veldwachters. Deel 2
MARTENS,J. , KOHLBACHER,J. Parochiale geschiedenis. Kruiswegverhaal. Het derde luik
KOHLBACHER, J. Verdwenen beelden. De klimop. Toen gewoon, nu buitengewoon
De Kleine Geschiedenis. De eeuwelingen
Schenkingen

   
2019
Jaargang 36
Nr. 2

SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden. 1919: deel 2
KOHLBACHER, J. Mijnwerkersverhalen. Denkend aan Joesch Bors
RED. Eigen werking Erfgoeddag 2019: Ook dit jaar-een succes en Reacties
MARTENS, J. Kwartierstaten en Genealogie. De familie Knevels- Gerits
MARTENS, J. Fotodocument. De familie Knevels-Gerits
KOHLBACHER, J. De kleine geschiedenis.  De Rijkswacht kwam naar de Cité. Deel 2
RED. Kroniek van een oorlog. De onbekende foto van10 mei 1940
KOHLBACHER, J. De kleine geschiedenis.  Taal leeft
BRABANTS, M.J. HENDRICKX ,F. Bedelaars, venters, opkopers
KOHLBACHER, J. Eisdens Profiel. Laurent Conings de eerst apotheker in het Dorp
RED. Onderwijs in Eisden. 1928. Albert Ramakers. Opstel Ons Huis.
BRABANTS, M.J. Parochiale geschiedenis van de grot in Eisden Dorp
DEBOIS, J., Verdwenen Beelden. Eysden aan het kanaal
SCHENKINGEN

   
2019
Jaargang 36
Nr. 3

SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden. Naweeën van den Oorlog - deel 3
KOHLBACHER, J., ZAFUTTO, E. Mijnwerkersverhalen.Guido Zuliana, Mijnwerker van zool tot helm
MARTENS, J. Kwartierstaten en Genealogie. De familie Brabants-Ramakers
MARTENS, J., BRABANTS, M.J., Fotodocument. De familie Brabants-Ramakers
RED. Kroniek van een oorlog. 75 jaar geleden - 14-17 september 1944: De bevrijding
RED. Reacties
KOHLBACHER, J., Migratie. Sloveense SV.-Barbaravereniging: 90 jaar maar niet bejaard
RED. Aan de eer. Ulli Kohlbacher, Laureaat Natuurpunt en Limburgs Landschap
KOHLBACHER, J., De kleine geschiedenis.  De Rijkswacht. Deel 2
KOHLBACHER, J., GREGOOR, P., Jan Braeken, de laatste pastoor
KOHLBACHER, J., Verdwenen Beelden, Het T.I.K.B. of de mijnschool
DEDROOG, J., Herinneringen, Herinneringen aan vier studentenjaren
KOHLBACHER, J., De kleine geschiedenis, De bron van papa close, guillaume Lambert en het bronwater Bru
KOHLBACHER, J., Wie is wie? Een succes met een lange lijst namen
SCHENKINGEN

   
2019
Jaargang 36
Nr. 4

SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden. Naweeën van den Oorlog - deel 4
Denkend aan: Gerard Breuls en Irène Ramakers-Babic
KOHLBACHER, J., Mijnwerkersverhalen. Harie Verheyen. Duiken en zwemmen op 780 m. diepte
MARTENS, J. Kwartierstaten en Genealogie. De familie Brabants-Ramakers
DEBOIS, J. Fotodocument. De familie Ramakers-Conings
DEBOIS, J. Kwartierstaten en Genealogie Ramakers-Conings
KOHLBACHER,J. De kleine geschiedenis. 70 jaar Mijnwerkers Brancardiers 
RED. Herinneringen Herfstsfeer van toen
KOHLBACHER, J., De kleine geschiedenis. De Rijkswacht in Eisden deel 3
DENKEND AAN Jan Bednarz
KOHLBACHER, J., Aan de eer. Jackie Peeters 75 jaar muzikant
RED. Aan de eer: Eeuwelinge Roos Paulissen-Limberg.
KOHLBACHER, J., Verdwenen Beelden, De laatste tram.
RED. De kleine geschiedenis. De speeltuin Sint Barbara 1957-2019
MEULEMANS ,M. De kleine geschiedenis,  De eerste brug voor het dorp. 
RED. In en om het museum. Russisch Kamp-Mijnwerkers Brancardiers, St.-Barbaraboom
SCHENKINGEN

   
 
2020
Jaargang 37
Nr. 1

Voorwoord: Lieve mensen
SCHALENBORGH, T.100 jaar geleden: Eisden 1920 deel 1 
ZAFUTTO E., KOHLBACHER, J.: Mijnwerkersverhalen: Rocco Malatesta - De voorbestemde mijnwerker  
MARTENS,J. Fotodocument: De familie Tiesters-Lenssen 
MARTENS,J. Kwartierstaten: De familie Tiesters-Lenssen  
MARTENS,J. Genealogie: De familie Jef Tiesters en Maria Lenssen  
HERINNERINGEN: Herinneringen aan de nachtpost 
RED. De Kleine Geschiedenis - De velodrome van Eisden 
RED. In en om het museum - Archiefwerking 
RED. Denkend aan: Yvonne Van Wymeersch, Theo Coenen, Louis Verheyen 
KOHLBACHER,J. De Kleine Geschiedenis: Danny Salden - Eisdense Carnaval-keizer 
KOHLBACHER,J. Verdwenen Beelden: 1963 - Go-kartwedstrijden op het Europaplein 
RED. Onderwijs in Eisden: Opstellen over het Vrijthof 
KOHLBACHER,J . Sloveense Slomšek - Vereniging zestig jaar, jonger dan ooit 46
RED. ‘Volkskunde: Suikerboontje of kindjeskak en confetti
DEBOIS,J. Volkskunde: Hoe heette dit straatje... officieel of in de volksmond
MEULEMSANS,M.  Herinneringen: K.A. Eisden midden in de jaren zestig van de vorige eeuw
RED. Schenkingen - Reacties 

   
2020
Jaargang 37
Nr. 2

SCHALENBORGH, T. 100 jaar geleden.  EISDEN 1920. Deel 2
KOHLBACHER, J., Mijnwerkersverhalen. Harie Nakielny . Diep in de grond. Van intiem naar rauw
DEBOIS, J., Fotodocument. De familie Debois-Vanholsaet
DEBOIS, J.,  Kwartierstaten De familie Debois-Vanholsaet
DEBOIS, J., Genealogie.  De familie Debois-Vanholsaet
ZAFUTTO E.,Een ander “Mijn-verhaal”.
KOHLBACHER,J. Mijnwerkersvrouwen en de nachtpost
RED. Schenkingen
RED. Denkend aan: oud pastoor M. Boux, Guido Giuliani
KOHLBACHER, J. Kroniek van een oorlog.75 jaar oud actualiteit.
RED. De kleine geschiendenis. Anna Terweduwe werd honderd jaar
BRABANTS,MJ., Herinneringen. De scharesliep in ons Dorp.
RED. Denkend aan Mia  Copic
KOHLBACHER, J. Verdwenen beelden. De kleine bakstenen ruïne.
RED. Dubbele en driedubbele straatnamen in de Tuinwijk.
RED. Werking: Archiefwerking, Samenwerking met WZC Heyvis, Lezers vragen, Uitleningen.
RED. Onderwijs in Eisden .Opstel uit 1937. Dinsdag deed de harmonie ’n uitstapje. A.Simons

 

 

 

terug naar boven