Jan Kohlbacher

De Stichting Erfgoed Eisden kreeg een uitnodiging van de Basisschool De Triangel om de leerlingen van het 5de leerjaar het verhaal te brengen:”Kind zijn in de Tweede Wereldoorlog”.

Polyvalente zaal Basisschool De Triangel
Polyvalente zaal Basisschool De Triangel

Met zijn eigen kinderjaren als voorbeeld en de beelden uit het archief van de Stichting als illustraties, schetste onze medewerker, Jan Kohlbacher, die 5 jaren uit zijn jeugd.

Dat ”gewoon” naar school gaan niet altijd gewoon was. Soms waren de onderwijzers er niet. Omdat ze als Belgische soldaten krijgsgevangen waren. En dat er soldaten van verschillende legers in de schoolgebouwen ondergebracht werden. En er dus “geen school” was.

 Als reden van afwezigheid moesten sommige kinderen die niet naar school konden, opgeven dat   ze geen schoenen hadden.  Of in het aanwezigheidsregister van de school als reden van afwezigheid ook “honger” vermeld kon staan.

Dat de vaders en moeders elke dag opnieuw moesten zorgen dat het gezin genoeg te eten had. En dat men als kind dikwijls de kleren van een oudere broer of zus moesten dragen

Dat toen ook mensen, zoals de Joden, vervolgd werden. En er mensen waren die hen hielpen door ze in huis te verbergen. Moedige mensen die zich tegen de Duitse bezetters verzetten en dit met hun leven betaalden.

De beelden van Russische krijgsgevangenen die men bij de koolmijn van Eisden naar het werk zag marcheren, riepen herinneringen op aan de beelden die men vandaag in de nieuwsberichten ziet.

En na de oorlog, hetzelfde beeld, toen het Duitse krijgsgevangenen waren die de mijn in moesten.
De vrolijke mensen die bij de Bevrijding op straat de Amerikanen toejuichten.

En dat kinderen toen ook kennis maakten met chocolade en kauwgum, die ze van de Amerikanen kregen.

Met antwoorden op de vele vragen die de leerlingen stelden werd een leerrijke namiddag afsloten.

Foto’s van Basisschool Triangel

Viering van het ereburgerschap in het CC Maasmechelen 24 nov 2014.

Het bestuur van Stichting Erfgoed Eisden feliciteert voorzitter Jan Kohlbacher, die op 24 november 2014 in het gemeentehuis de titel van Ereburger ontving. Daarna werd hij in de schouwburg gehuldigd door de Cultuurraad.

De gemeenteraad verleende Jan deze titel op voorstel van de cultuurraad omdat hij al tientallen jaren werkt aan het bewaren van de plaatselijke geschiedenis van vooral de Cité. Als voorzitter van de Stichting Erfgoed Eisden groeide hij uit tot een alom gerespecteerde autoriteit. Dat bewijzen ook de eerdere erkenningen.

Zo ontving Jan:
- in 1993 de Cultuurprijs van Maasmechelen
- in 2005 ontving hij van de TVL-kijkers de Pluim en
- in 2013 de Erepenning Jozef Weyns,
de hoogste heemkundige onderscheiding in Vlaanderen.

Welgemeende felicitaties, Jan en dank voor zoveel inzet.

De Stichting Erfgoed Eisden stelt zijn medewerlers ook ter beschikking van de Maasmechelse scholen. In het project “Voeding” van de Basisschool De Dreef in Leut was er ruimte voorzien voor het thema “Eten in oorlogstijd”. Jan Kohlbacher vertelde aan de leerlingen van de 2de en 3de graad hoe de kinderen tijdens de oorlog met voeding moesten omgaan. Met documenten, van rantsoeneringszegels tot opstellen uit die tijd over de schoolkoek, en affiches en foto’s, illustreerde hij de verhalen. De leerlingen zelf toonden zich uitstekend voorbereid, zodat het fijne lessen werden.