Carnaval en Malbrook verbranden en Pèèrdskeutele Pier

Tijdens de komende carnavaldagen krijgen twee volkskundige tradities weer hun plaats te Eisden Dorp.
Twee gewoonten die met het beëindigen van de “zotte en vette dagen” en het begin van de “karige tijden” te maken hebben.

Op Aswoensdag richt de Stichting Erfgoed Eisden de bedeling van de vastenbroodjes in. In Eisden en omgeving beter gekend onder de volkskundige benaming “Pèèrdskeutele Pier”. Deze Eisdense figuur deelt na de Aswoensdagmis, aan de kerkdeur, de “pèèrdskeutel” uit aan de kerkgangers. Ooit was dit de pacht voor het Kerkelandje. Pier Ramakers moest in ruil voor een jaarlijkse pacht de kinderen die hun askruisje konden laten zien een krentenbroodje schenken, “so groot al eenen pèèrdskeutel”.
Na deze mis en de bedeling vindt dan een andere oude gewoonte plaats in de zaal van de Harmonie Vrij Vooruit. De carnavalsvereniging Van Eisden Geis tot Bosbeir organiseert er het jaarlijkse Malbrook- proces. De rechtbank zal luisteren naar het betoog van de openbare aanklager, die Malbrook zal beschuldigen van alles wat er verkeerd liep tijdens het voorbije jaar. Dan krijgt Malbrooks’ advocaat het woord waarna de rechter de boosdoener tot de brandstapel zal veroordelen.

De verbranding is een verwijzing naar de winterverbranding en van de verbranding van Carnaval zoals dit meer dan tachtig jaar geleden te Eisden al plaatsvond toen de gastarbeiders met deze eigen traditie hier aanknoopten.
Hoe uiteenlopend van opzet ook, toch hebben beide tradities een oud onderling verband. Uit het Eisdense verleden blijkt dat de achtergronden van beide volkse vieringen gemeenschappelijke Eisdense wortels hebben.

ASWOENSDAG 06 februari 2008

14. u. Aswoensdagviering in de Sint Willibrorduskerk na de mis uitdeling van de vastenbroodjes door Pèèrdskeutele Pier

15 u. Hiéringe Biète en Malbrookproces in de zaal Vrij Vooruit gevolgd door de verbranding van Malbrook op het Vrijthof.

Iedereen is hartelijk uitgenodigd om beide traditionele vieringen bij te wonen.

Informatie: 089 76 45 75